tvb24
 • Vláda ČR schválila investiční pobídku pro rožnovskou firmu On Semiconductor ve výši 546 milionů korun.
 • Cenu města Rožnov p. R. za rok 2023 získala společnost Neovit s.r.o. za rekonstrukci Brillovky.
 • Město Frenštát p. R. převzalo novou část parkoviště u Domu s pečovatelskou službou.
 • Rožnovské i frenštátské náměstí už zdobí vánoční strom, slavnostně se rozsvítí v pátek 1. prosince.
 • Město Frenštát p. R. získalo dotaci na projekt Odborná pomoc pro rodiny. Info na www.mufrenstat.cz
 • Město Frenštát p. R. koupilo tankovací nádrž na pohonné hmoty. Úspora má být až 2 Kč na litru nafty.
 • Frenštátská Charita hledá koledníky pro Tříkrálovou sbírku 2024.
 • KAM VYRAZIT: Rozsvícení Vánočního stromu, 1. 12. 2023, celodenní program, náměstí Míru
 • KAM VYRAZIT: Rozsvícení Vánočního stromu a jarmark, 1.-2. 12. 2023 v 17.00, Masarykovo náměstí
 • KAM VYRAZIT: Rozsvícení Vánočního stromu, 3. 12. 2023 v 15.00, centrum Zubří
 • KAM VYRAZIT: Vánoční hvězdička, divadlo, 3. 12. 2023 v 15.30, malý sál Domu kultury Frenštát p. R.
FeaturedRožnov p. R. | zpravodajstvíRožnov pod Radhoštěmzastupitelstvo Rožnov p. R.záznamy z jednání zastupitelstva

ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Rožnov p. R. 12.9.2017

 

1. Zahájení
2. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba 3 členné návrhové komise
3. Schválení programu jednání zastupitelstva města
4. Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města
5.1 Zpráva o činnosti rady města

5.2 Informace o probíhajícím sporu s IPR

6.1 Projednání a schválení rozpočtového opatření

7.1 Informace o realizaci projektu Modernizace a zefektivnění veřejné správy v Rožnově pod Radhoštěm

8.1 Směna části pozemku p.č. 782/21 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm a částí pozemků p.č.782/8 a p.č. 782/12 ve vlastnictví společnosti RETIGO s.r.o. vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm
8.2 Projednání a schválení smluv o zřízení služebnosti inženýrské sítě v městských pozemcích v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm
8.3 Projednání informace o záměru na rozšíření parkoviště na ul. Bayerova a schválení podání žádosti o přímý prodej pozemků p.č. 3564/43, p.č. 6234/1 a p.č. 6087/2 ve vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm
8.4 Projednání informace o záměru na využití pozemku na ul. Horská a schválení podání žádosti o přímý prodej pozemku p.č. 1250/30 ve vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm
8.5 Projednání a schválení smlouvy o koupi staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury a bezúplatném převodu pozemků v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm od soukromých vlastníků (lokalita Za sokolovnou, II.etapa) do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm
8.6 Projednání a schválení kupní smlouvy na prodej části pozemků p.č. 1032/8, p.č. 3780/2, p.č. 3780/5 a p.č. 3781/8 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve prospěch manželů Z. a pana L.D.
8.7 Projednání a schválení dodatku č. 1 k plánovací smlouvě na vybudování a převod technické a dopravní infrastruktury ke stavbě „Dopravní a technická obsluha parcel v lokalitě pod Kozincem“ se soukromými investory

9.1 Projednání a schválení závěrečného účtu Sdružení Mikroregionu Rožnovsko za rok 2016

10.1 Studie předpokládaného vývoje počtu dětí a žáků na rožnovských školách zřizovaných městem Rožnov pod Radhoštěm

11.1 Informace o přípravě projektů „Přístavba knihovny v Rožnově pod Radhoštěm“ a „Kulturní centrum v Rožnov pod Radhoštěm“
11.2 Informace o dokončených projektech v roce 2017

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button