tvb24
 • Vláda ČR schválila investiční pobídku pro rožnovskou firmu On Semiconductor ve výši 546 milionů korun.
 • Rožnov vypsal nové výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce polikliniky.
 • 11. prosince od 15 hodin proběhne ve Frenštátě poslední letošní jednání zastupitelstva města.
 • Frenštát vyhlásil veřejnou zakázku na vybudování chodníku podél silnice I/58 v úseku Sibérie – U Bačů.
 • V úterý 12. prosince 2023 se ve 14 hodin letos naposledy sejdou rožnovští zastupitelé.
 • Město Frenštát p. R. koupilo nový traktor, který posílí kapacity Technických služeb v zimním období.
 • Frenštátská Charita hledá koledníky pro Tříkrálovou sbírku 2024.
 • Také v Zubří bude v tomto roce naposled zasedat zastupitelstvo města - čtvrtek 14. 12. 2023 od 14.00.
 • KAM VYRAZIT: Adventní setkávání, zábava, 4.-15. 12. 2023 od 10.00, Masarykovo náměstí Rožnov p. R.
 • KAM VYRAZIT: Janek Ledecký, galakoncert, 10. 12. 2023 13.00, Dům kultury Frenštát p. R.
 • KAM VYRAZIT: Chodníčky k minulosti - Jak se točí pohádka, 12. 12. 2023 v 17.00 Muzeum Zubří
 • KAM VYRAZIT: Česko zpívá koledy, 13. 12. 2023 od 17.00, náměstí Míru Frenštát p. R.
 • KAM VYRAZIT: Česko zpívá koledy, 13. 12. 2023 od 18.00, Masarykovo náměstí Rožnov p. R.
 • KAM VYRAZIT: Dárek Jam, charitativní koncert, 14. 12. 2023 od 18.00, Vrátnice Rožnov p. R.

ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Rožnov p. R. | 13.9.2022

1 – Jmenování zapisovatele, určení ověřovatelů zápisu a 3. členné návrhové komise
2 – Schválení programu zasedání zastupitelstva města
3 – Informace o cenách energií ¨
4 – Informace o investičních akcích Kulturní centrum a Přístavba městské knihovny
5 – Informace o kontrole plnění úkolů uložených MěÚ zastupitelstvem města a vyřízení podnětů
6 – Zpráva o činnosti rady města
7 – Projednání a schválení rozpočtového opatření číslo č. 8 a č. 9
8 – Analýza dlouhodobé podpory Seniorského centra a projednání návrhu Programové podpory pro rok 2023
9 – Udělení ocenění města Rožnov pod Radhoštěm pro rok 2022
10 – Schválení Zadání územního plánu Rožnov pod Radhoštěm
11 – Projednání a schválení první aktualizace Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb ORP Rožnov pod Radhoštěm 2022+
12 – Projednání a schválení bezúplatného převodu lávky u autobusové zastávky „U Kamence“ v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm
13 – Projednání a schválení budoucího prodeje částí městských pozemků p. č. 1000/25 a p. č. 3715/1, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, ve prospěch Správy železnic, státní organizace.
14 – Projednání nabytí stavby veřejné technické infrastruktury „Rozšíření veřejného vodovodu Rožnov p.R. – Láz“ od soukromého investora do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm.
15 – Zpráva jednatele společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV spol. s r.o. – stažen
16 – Zpráva jednatele společnosti TV Beskyd s.r.o. –  stažen
17 – Zpráva jednatele společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o. –  stažen
18 – Zpráva jednatele společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o. – stažen
19 – Závěr kontrolní akce “ Hospodaření s byty ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm za roky 2019 a 2020″
20 – Informace, podněty

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button