ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Rožnov p. R. | 13.9.2022

1 – Jmenování zapisovatele, určení ověřovatelů zápisu a 3. členné návrhové komise
2 – Schválení programu zasedání zastupitelstva města
3 – Informace o cenách energií ¨
4 – Informace o investičních akcích Kulturní centrum a Přístavba městské knihovny
5 – Informace o kontrole plnění úkolů uložených MěÚ zastupitelstvem města a vyřízení podnětů
6 – Zpráva o činnosti rady města
7 – Projednání a schválení rozpočtového opatření číslo č. 8 a č. 9
8 – Analýza dlouhodobé podpory Seniorského centra a projednání návrhu Programové podpory pro rok 2023
9 – Udělení ocenění města Rožnov pod Radhoštěm pro rok 2022
10 – Schválení Zadání územního plánu Rožnov pod Radhoštěm
11 – Projednání a schválení první aktualizace Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb ORP Rožnov pod Radhoštěm 2022+
12 – Projednání a schválení bezúplatného převodu lávky u autobusové zastávky „U Kamence“ v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm
13 – Projednání a schválení budoucího prodeje částí městských pozemků p. č. 1000/25 a p. č. 3715/1, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, ve prospěch Správy železnic, státní organizace.
14 – Projednání nabytí stavby veřejné technické infrastruktury „Rozšíření veřejného vodovodu Rožnov p.R. – Láz“ od soukromého investora do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm.
15 – Zpráva jednatele společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV spol. s r.o. – stažen
16 – Zpráva jednatele společnosti TV Beskyd s.r.o. –  stažen
17 – Zpráva jednatele společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o. –  stažen
18 – Zpráva jednatele společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o. – stažen
19 – Závěr kontrolní akce “ Hospodaření s byty ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm za roky 2019 a 2020″
20 – Informace, podněty

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button