Rožnov p. R. | zpravodajstvíRožnov pod Radhoštěmzastupitelstvo Rožnov p. R.záznamy z jednání zastupitelstva

ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Rožnov p. R. 15.9.2020

 

1 – Jmenování zapisovatele, určení ověřovatelů zápisu a 3. členné návrhové komise
2 – Schválení programu zasedání zastupitelstva města
3 – Informace o kontrole plnění úkolů uložených MěÚ zastupitelstvem města
4 – Zpráva o činnosti rady města
5 – Informace o sporu s IPR
6 – Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 7
17 – Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 8
7 – Převod pozemků pod místní komunikací v lokalitě Láz
8 – Projednání a schválení kupní smlouvy č. 235/2020/OSM o koupi lesních pozemků v k. ú. Hutisko
9 – Projednání a schválení bezúplatného převodu pozemku p.č. 765/1 (ul. Tvarůžkova) v k.ú. Tylovice od
ČR-Státního pozemkového úřadu do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm
10 – Pojmenování ulice
11 – Udělení ocenění města Rožnov pod Radhoštěm pro rok 2020
12 – Projednání a schválení změny použití účelového investičního příspěvku poskytnutého ZŠ Záhumení
v roce 2019
13 – Informace o investičních akcích
14 – Informace o možnostech zadržování dešťových vod
15 – Zpráva jednatele společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV spol. s r.o.
16 – Zpráva jednatele společnosti TV Beskyd s.r.o.
18 – Různé

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button