ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Rožnov p. R. 21.2.2017

 

1. Zahájení
2. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba 3 členné návrhové komise
3. Schválení programu jednání zastupitelstva města
4. Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města
5.1 Zpráva o činnosti rady města

5.2 Informace o probíhajícím sporu s IPR

6.1 Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 1/2017
6.2 Informace – rozbor nákladů města
6.3 Projednání a schválení dodatku ke smlouvě o úvěru

7.1 Projednání a schválení programové podpory pro rok 2017

8.1 Projednání a schválení členství města Rožnov pod Radhoštěm v Národní síti Zdravých měst České republiky, schválení Deklarace k podpoře udržitelného rozvoje, zdraví a kvality života prostřednictvím Projektu Zdravé město a metody místní Agenda 21 a pověření do funkce politika Projektu.

9.1 Projednání a schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o spolupráci s Valašským muzeem v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

10.1 Opatření obecné povahy (OOP) č. 01/2017 Změna č. 2 územního plánu Rožnov pod Radhoštěm
10.2 Projednání požadavků na změnu územního plánu Rožnov pod Radhoštěm

11.1 Vyvěšení tibetské vlajky na budově Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm dne 10. března 2017

11.2 Odvolání člena kontrolního výboru
11.3 Zpráva kontrolního výboru o provedené kontrole ve věci zániku předkupního práva

11.4 Zpráva o činnosti Městské policie Rožnov pod Radhoštěm za rok 2016

11.5 Projednání spolupráce s partnerskými městy

12.1 Informace o Turistickém informačním centru a Jurkovičově rozhledně
12.2 Různé

Komentáře

NAPIŠTE KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here