tvb24
 • Vláda ČR schválila investiční pobídku pro rožnovskou firmu On Semiconductor ve výši 546 milionů korun.
 • Cenu města Rožnov p. R. za rok 2023 získala společnost Neovit s.r.o. za rekonstrukci Brillovky.
 • Město Frenštát p. R. převzalo novou část parkoviště u Domu s pečovatelskou službou.
 • Rožnovské i frenštátské náměstí už zdobí vánoční strom, slavnostně se rozsvítí v pátek 1. prosince.
 • Město Frenštát p. R. získalo dotaci na projekt Odborná pomoc pro rodiny. Info na www.mufrenstat.cz
 • Město Frenštát p. R. koupilo tankovací nádrž na pohonné hmoty. Úspora má být až 2 Kč na litru nafty.
 • Frenštátská Charita hledá koledníky pro Tříkrálovou sbírku 2024.
 • KAM VYRAZIT: Rozsvícení Vánočního stromu, 1. 12. 2023, celodenní program, náměstí Míru
 • KAM VYRAZIT: Rozsvícení Vánočního stromu a jarmark, 1.-2. 12. 2023 v 17.00, Masarykovo náměstí
 • KAM VYRAZIT: Rozsvícení Vánočního stromu, 3. 12. 2023 v 15.00, centrum Zubří
 • KAM VYRAZIT: Vánoční hvězdička, divadlo, 3. 12. 2023 v 15.30, malý sál Domu kultury Frenštát p. R.
Rožnov p. R. | zpravodajstvíRožnov pod Radhoštěmzastupitelstvo Rožnov p. R.záznamy z jednání zastupitelstva

ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Rožnov p. R. 21.2.2017

 

1. Zahájení
2. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba 3 členné návrhové komise
3. Schválení programu jednání zastupitelstva města
4. Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města
5.1 Zpráva o činnosti rady města

5.2 Informace o probíhajícím sporu s IPR

6.1 Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 1/2017
6.2 Informace – rozbor nákladů města
6.3 Projednání a schválení dodatku ke smlouvě o úvěru

7.1 Projednání a schválení programové podpory pro rok 2017

8.1 Projednání a schválení členství města Rožnov pod Radhoštěm v Národní síti Zdravých měst České republiky, schválení Deklarace k podpoře udržitelného rozvoje, zdraví a kvality života prostřednictvím Projektu Zdravé město a metody místní Agenda 21 a pověření do funkce politika Projektu.

9.1 Projednání a schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o spolupráci s Valašským muzeem v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

10.1 Opatření obecné povahy (OOP) č. 01/2017 Změna č. 2 územního plánu Rožnov pod Radhoštěm
10.2 Projednání požadavků na změnu územního plánu Rožnov pod Radhoštěm

11.1 Vyvěšení tibetské vlajky na budově Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm dne 10. března 2017

11.2 Odvolání člena kontrolního výboru
11.3 Zpráva kontrolního výboru o provedené kontrole ve věci zániku předkupního práva

11.4 Zpráva o činnosti Městské policie Rožnov pod Radhoštěm za rok 2016

11.5 Projednání spolupráce s partnerskými městy

12.1 Informace o Turistickém informačním centru a Jurkovičově rozhledně
12.2 Různé

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button