ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Rožnov p. R. 23.2.2016

 

1. Zahájení
2. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba 3 členné návrhové komise
3. Schválení programu jednání zastupitelstva města
4. Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města
5.1 Zpráva o činnosti rady města

5.2 Informace o probíhajícím sporu s IPR

6.1 Projednání a schválení rozpočtových opatření č. 2
6.2 Projednání a schválení smlouvy o poskytnutí dalšího finančního příspěvku na provoz MHD Dolní Paseky

7.1 Projednání a schválení smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti (sjezdu na pozemek) v a na městských pozemcích v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm
7.2 Projednání a schválení smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti (inženýrské sítě) v a na městských pozemcích v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm
7.3 Projednání a schválení smluv o zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch města Rožnov pod Radhoštěm
7.4 Projednání a schválení plánovací smlouvy na vybudování a převod technické infrastruktury ke stavbě „Vodovod na KÚ Rožnov pod Radhoštěm, Ul. Láň – pan M.K.“ se soukromým investorem – panem a paní K.
7.5 Projednání a schválení nabytí staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury a bezúplatného převodu pozemků v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm od soukromých vlastníků (lokalita ul. Na Pařeničkách) do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm
7.6 Projednání a schválení smlouvy o zřízení práva stavby na pozemku ve vlastnictví města se společností Psí útulek Rožnovsko s .r.o. pro stavbu útulku pro opuštěná zvířata v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm

8.1 Revokace usnesení č. 24 ze dne 15. 12. 2015 a projednání a schválení smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch města Rožnov pod Radhoštěm – veřejné osvětlení na Láni

9.1 Projednání a navržení kandidátů do funkce přísedících Okresního soudu ve Vsetíně.
9.2 Pověření k výkonu funkce oddávajících
9.3 Zpráva o činnosti Městské policie
9.4 Zpráva o průběhu kontroly příspěvkové organizace MĚSTSKÁ KNIHOVNA v Rožnově pod Radhoštěm
9.5 Projednání a schválení plánu práce kontrolního výboru pro rok 2016

10.1 Informace k průzkumu a těžbě břidlicových plynů
10.2 Diskuze, informace, různé

NAPIŠTE KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here