tvb24
 • Vláda ČR schválila investiční pobídku pro rožnovskou firmu On Semiconductor ve výši 546 milionů korun.
 • Cenu města Rožnov p. R. za rok 2023 získala společnost Neovit s.r.o. za rekonstrukci Brillovky.
 • Město Frenštát p. R. převzalo novou část parkoviště u Domu s pečovatelskou službou.
 • Rožnovské i frenštátské náměstí už zdobí vánoční strom, slavnostně se rozsvítí v pátek 1. prosince.
 • Město Frenštát p. R. získalo dotaci na projekt Odborná pomoc pro rodiny. Info na www.mufrenstat.cz
 • Město Frenštát p. R. koupilo tankovací nádrž na pohonné hmoty. Úspora má být až 2 Kč na litru nafty.
 • Frenštátská Charita hledá koledníky pro Tříkrálovou sbírku 2024.
 • KAM VYRAZIT: Rozsvícení Vánočního stromu, 1. 12. 2023, celodenní program, náměstí Míru
 • KAM VYRAZIT: Rozsvícení Vánočního stromu a jarmark, 1.-2. 12. 2023 v 17.00, Masarykovo náměstí
 • KAM VYRAZIT: Rozsvícení Vánočního stromu, 3. 12. 2023 v 15.00, centrum Zubří
 • KAM VYRAZIT: Vánoční hvězdička, divadlo, 3. 12. 2023 v 15.30, malý sál Domu kultury Frenštát p. R.

ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Rožnov p. R. 23.2.2021

1 – Jmenování zapisovatele a určení ověřovatelů zápisu a 3. členné návrhové komise
2 – Schválení programu zasedání zastupitelstva města
3 – Informace o kontrole plnění úkolů uložených MěÚ zastupitelstvem města
4 – Zpráva o činnosti rady města
5 – Průběžná informace o nákladech a výnosech zařízení na měření rychlosti – ,,Radar“
6 – Projednání a schválení rozpočtového opatření číslo 1/2021
7 – Informace o zhotovení segmentových koncepcí a schválení Strategického plánu rozvoje města na roky 2021-
2030
8 – Informace o průběhu zpracování Plánu udržitelné městské mobility a scénářích rozvoje
9 – Programová podpora 2021
10 – Individuální dotace 2021 I. kolo
11 – Projednání a schválení kupní smlouvy č. 028/2021/OSM na prodej pozemků p. č. 569, p. č. 565/1, p. č. 561/23
a p. č. 573/24 v k. ú. Hážovice společnosti Valašský golfový klub spol. s r.o.
12 – Projednání a schválení Smlouvy o budoucí darovací smlouvě č. 29/2021/OSM mezi městem Rožnov pod
Radhoštěm a Zlínským krajem (převod silnice na ul. Palackého včetně pozemků a mostu u Eroplánu)
13 – Projednání a schválení smlouvy o koupi staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury a bezúplatný převod
pozemků v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm od společnosti EDEN ROŽNOV s.r.o. (lokalita Eden, I.etapa) do vlastnictví
města Rožnov pod Radhoštěm, č.30/2021/OSM
14 – Schválení „Smlouvy o bezúplatném převodu pozemku“ č. 37/2021/OSM v k. ú. Tylovice od ČR-Státního
pozemkového úřadu do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm (nově oddělený pozemek p. č. 837/12 z pozemku
p. č. 837/1, ul. Hrnčířská)
15 – Změny ve vedení města a nové svěření pravomocí místostarostům
16 – Mikroregion Vsetínsko – změna zástupce za město Rožnov pod Radhoštěm
17 – Schválení návrhu odměn členům a předsedům komisí a výborů za rok 2020, kteří nejsou současně členy
zastupitelstva města
18 – Volba člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm
19 – Revokace části usnesení zastupitelstva města č. 23/XIII ze dne 21. 6. 2016
20 – Informace o činnosti městských kulturních příspěvkových organizací v době epidemie COVID-19 v roce 2020
2/2
21 – Vyvěšení tibetské vlajky na budově Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm dne 10. března 2021
22 – Projednání souhrnné hodnotící informace o mediálních výstupech společnosti TV Beskyd s.r.o.
23 – Výroční zpráva o činnosti městské policie
24 – Informace k Portálu životních situací
25 – Poskytnutí finanční podpory na likvidaci škod po otravě řeky Bečvy
26 – Poskytnutí obsahu dopisu zastupitelům města zaslaný paní Dobrozemskou
27 – Různé

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button