tvb24
 • Vláda ČR schválila investiční pobídku pro rožnovskou firmu On Semiconductor ve výši 546 milionů korun.
 • Cenu města Rožnov p. R. za rok 2023 získala společnost Neovit s.r.o. za rekonstrukci Brillovky.
 • Město Frenštát p. R. převzalo novou část parkoviště u Domu s pečovatelskou službou.
 • Rožnovské i frenštátské náměstí už zdobí vánoční strom, slavnostně se rozsvítí v pátek 1. prosince.
 • Město Frenštát p. R. získalo dotaci na projekt Odborná pomoc pro rodiny. Info na www.mufrenstat.cz
 • Město Frenštát p. R. koupilo tankovací nádrž na pohonné hmoty. Úspora má být až 2 Kč na litru nafty.
 • Frenštátská Charita hledá koledníky pro Tříkrálovou sbírku 2024.
 • KAM VYRAZIT: Rozsvícení Vánočního stromu, 1. 12. 2023, celodenní program, náměstí Míru
 • KAM VYRAZIT: Rozsvícení Vánočního stromu a jarmark, 1.-2. 12. 2023 v 17.00, Masarykovo náměstí
 • KAM VYRAZIT: Rozsvícení Vánočního stromu, 3. 12. 2023 v 15.00, centrum Zubří
 • KAM VYRAZIT: Vánoční hvězdička, divadlo, 3. 12. 2023 v 15.30, malý sál Domu kultury Frenštát p. R.
Rožnov p. R. | zpravodajstvíRožnov pod Radhoštěmzastupitelstvo Rožnov p. R.záznamy z jednání zastupitelstva

ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Rožnov p. R. 26.5.2020

 

1. Zahájení
2. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba 3 členné návrhové komise
3. Schválení programu jednání zastupitelstva města
4.1 Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města
4.2 Zpráva o činnosti rady města
5.1 Informace o probíhajícím sporu s IPR
5.2 Informace o průběhu koronavirové epidemie v Rožnově pod Radhoštěm a činnosti stálé pracovní skupiny krizového štábu
6.1 Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 2
6.2 Projednání a schválení rozpočtového č. 3
6.3 Smlouva o poskytnutí dalšího finančního příspěvku na dopravní obslužnost autobusové linky Dolní Paseky
7.1 Projednání a schválení kupní smlouvy č. 80/2020/OSM na odkoupení pozemku p.č. 23/5 v k.ú. Tylovice z majetku manželů S.
7.2 Projednání a schválení směnné smlouvy č. 88/2020/OSM na směnu dešťových kanalizací mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a společností RETIGO s.r.o.
7.3 Projednání a schválení bezúplatného převodu pozemní komunikace, silnice III/48611 (ul. Palackého), pozemků p.č. 3616/1 a p.č. 3616/2 pod touto komunikací a mostuev. č. 48611-2 (u Eroplánu) v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm od Zlínského kraje (ŘSZK) do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm
7.4 Projednání a schválení bezúplatného převodu části pozemku p.č. 837/1 nově odděleného a označeného dle geometrického plánu jako pozemek p.č. 837/12 (ul. Hrnčířská) v k.ú. Tylovice od ČR-Státního pozemkového úřadu do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm
8.1 Vydání obecně závazné vyhlášky, kterou se stanovují výjimečné případy vymezení kratší doby nočního klidu pro rok 2020
9.1 Projednání Programové podpory 2020 v návaznosti na pandemii koronaviru
10.1 Přeshraniční projekt „Podpora rozvoja spolupráce a výmeny skúseností v kultúrno – spoločenskej oblasti“ s Městem Považská Bystrica
10.2 Přeshraniční projekt „ Hovorme o jedle – žime zdravo a chutne“ s Městem Kysucké Nové Mesto
11.1 Závěr kontroly investiční akce Krytý bazén Rožnov spol. s r.o. „Stavební úpravy 2 NP“
11.2 Projednání a schválení změny stanov Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko
12.1 Informace k investičním projektům
12.2. Různé

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button