tvb24
 • Na městském úřadě v Rožnově p. R. se nově můžete prokázat také digitální občankou.
 • Nová fontána na rožnovském náměstí bude slavnostně spuštěna v pátek 19. 7. 2024.
 • Město Rožnov p. R. hledá vedoucího finančního odboru MěÚ. Více info na www.roznov.cz
 • Město Frenštát p. R. vyzývá občany ke spolupráci při likvidaci škod po bleskové povodni.
 • Ve Frenštátě p. R. odstartovala nová mobilní hra O poklad Frenštátska. Info na www.mufrenstat.cz
 • Jízdenky na lanovou dráhu na Pustevny je nyní možné koupit online.
 • KAM VYRAZIT: Koňaboj, koncert, 12. 7. 2024 v 19.30, Autokemp Frenštát p. R.
 • KAM VYRAZIT: Matěj Forman – Kresby, vernisáž, 12. 7. 2024 v 17.00, Farní zahrada Rožnov p. R.
 • KAM VYRAZIT: Matěj Forman – Kresby, vernisáž, 12. 7. 2024 v 17.00, farská zahrada, Rožnov p. R.
 • KAM VYRAZIT: AV Blues & Swing, koncert, 14. 7. 2024 v 18.00, hudební altán Rožnov p. R.
 • KAM VYRAZIT: Muzikočítárna, čtení pro děti, 17. 7. 2024 v 9.00, Městská knihovna Rožnov p. R.
Rožnov p. R. | zpravodajstvíRožnov pod Radhoštěmzastupitelstvo Rožnov p. R.záznamy z jednání zastupitelstva

ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Rožnov p. R. 26.5.2020

 

1. Zahájení
2. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba 3 členné návrhové komise
3. Schválení programu jednání zastupitelstva města
4.1 Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města
4.2 Zpráva o činnosti rady města
5.1 Informace o probíhajícím sporu s IPR
5.2 Informace o průběhu koronavirové epidemie v Rožnově pod Radhoštěm a činnosti stálé pracovní skupiny krizového štábu
6.1 Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 2
6.2 Projednání a schválení rozpočtového č. 3
6.3 Smlouva o poskytnutí dalšího finančního příspěvku na dopravní obslužnost autobusové linky Dolní Paseky
7.1 Projednání a schválení kupní smlouvy č. 80/2020/OSM na odkoupení pozemku p.č. 23/5 v k.ú. Tylovice z majetku manželů S.
7.2 Projednání a schválení směnné smlouvy č. 88/2020/OSM na směnu dešťových kanalizací mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a společností RETIGO s.r.o.
7.3 Projednání a schválení bezúplatného převodu pozemní komunikace, silnice III/48611 (ul. Palackého), pozemků p.č. 3616/1 a p.č. 3616/2 pod touto komunikací a mostuev. č. 48611-2 (u Eroplánu) v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm od Zlínského kraje (ŘSZK) do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm
7.4 Projednání a schválení bezúplatného převodu části pozemku p.č. 837/1 nově odděleného a označeného dle geometrického plánu jako pozemek p.č. 837/12 (ul. Hrnčířská) v k.ú. Tylovice od ČR-Státního pozemkového úřadu do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm
8.1 Vydání obecně závazné vyhlášky, kterou se stanovují výjimečné případy vymezení kratší doby nočního klidu pro rok 2020
9.1 Projednání Programové podpory 2020 v návaznosti na pandemii koronaviru
10.1 Přeshraniční projekt „Podpora rozvoja spolupráce a výmeny skúseností v kultúrno – spoločenskej oblasti“ s Městem Považská Bystrica
10.2 Přeshraniční projekt „ Hovorme o jedle – žime zdravo a chutne“ s Městem Kysucké Nové Mesto
11.1 Závěr kontroly investiční akce Krytý bazén Rožnov spol. s r.o. „Stavební úpravy 2 NP“
11.2 Projednání a schválení změny stanov Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko
12.1 Informace k investičním projektům
12.2. Různé

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button