tvb24
 • Vláda ČR schválila investiční pobídku pro rožnovskou firmu On Semiconductor ve výši 546 milionů korun.
 • Cenu města Rožnov p. R. za rok 2023 získala společnost Neovit s.r.o. za rekonstrukci Brillovky.
 • Město Frenštát p. R. převzalo novou část parkoviště u Domu s pečovatelskou službou.
 • Rožnovské i frenštátské náměstí už zdobí vánoční strom, slavnostně se rozsvítí v pátek 1. prosince.
 • Město Frenštát p. R. získalo dotaci na projekt Odborná pomoc pro rodiny. Info na www.mufrenstat.cz
 • Město Frenštát p. R. koupilo tankovací nádrž na pohonné hmoty. Úspora má být až 2 Kč na litru nafty.
 • Frenštátská Charita hledá koledníky pro Tříkrálovou sbírku 2024.
 • KAM VYRAZIT: Rozsvícení Vánočního stromu, 1. 12. 2023, celodenní program, náměstí Míru
 • KAM VYRAZIT: Rozsvícení Vánočního stromu a jarmark, 1.-2. 12. 2023 v 17.00, Masarykovo náměstí
 • KAM VYRAZIT: Rozsvícení Vánočního stromu, 3. 12. 2023 v 15.00, centrum Zubří
 • KAM VYRAZIT: Vánoční hvězdička, divadlo, 3. 12. 2023 v 15.30, malý sál Domu kultury Frenštát p. R.
Rožnov p. R. | zpravodajstvíRožnov pod Radhoštěmzastupitelstvo Rožnov p. R.záznamy z jednání zastupitelstva

ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Rožnov p. R. 27.2.2018

 

1. Zahájení
2. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba 3členné návrhové komise
3. Schválení programu jednání zastupitelstva města
4. Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města
5.1 Zpráva o činnosti rady města
5.2 Informace o probíhajícím sporu s IPR

6.1 Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 1/2018
6.2 Informace k předčasnému splácení části úvěru

7.1 Projednání a schválení smluv o zřízení služebnosti inženýrské sítě nad, na a v městských pozemcích v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm.
7.2 Projednání a schválení směnné smlouvy na směnu částí pozemků v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm a manželů P.
7.3 Projednání a schválení kupní smlouvy na výkup pozemku p.č. 1040/89 a části pozemku p.č. 1040/8 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm
7.4 Projednání a schválení prodeje pozemků ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v lokalitě Na Zahradách ve prospěch vlastníků garáží postavených na těchto městských pozemcích, v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm
7.5 Projednání a schválení kupní smlouvy a převodu části pozemku p.č. 2180/23 o výměře 27 m 2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, pod místní komunikací na ul. Polanského od paní S.M., Rožnov pod Radhoštěm do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm
7.6 Projednání a schválení nabytí pozemků v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm a v k.ú. Tylovice z vlastnictví Zlínského kraje, třída Tomáše Bati 21, 76001 Zlín, kde hospodaření se svěřeným majetkem kraje přísluší Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku 5001, 76001 Zlín do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm (pozemky pod chodníky a místními komunikacemi ve vlastnictví města) formou bezúplatného převodu
7.7 Projednání a schválení nabytí části pozemků p.č. 1040/11, p.č. 1040/21 a p.č. 1040/66 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm z vlastnictví Zlínského kraje, třída Tomáše Bati 21, 76001 Zlín, kde hospodaření se svěřeným majetkem kraje přísluší Střední škole informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm, Školní 1610, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm (pro budoucí stavbu chodníku ve vlastnictví města) formou bezúplatného převodu
7.8 Vyhlášení záměru na prodej pozemku p.č. st. 2636 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm pod budovou bez č.p. – technické vybavení ve prospěch vlastníka této budovy pana B.J. Zašová, v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm

8.1 Partnerská spolupráce: projekt na realizaci VIII. Rožnovské Olympiády dětí a mládeže s rozšířením o spolupráci skupin z partnerských měst, v rozsahu popsaném v projektové žádosti o grant z IVF (International Visegrad Fund)
8.2 Ověřené problémy města Rožnov pod Radhoštěm z roku 2017: výstup z Veřejného fóra Zdravého města 2017 a veřejné ankety
8.3 Projednání aktualizace schváleného dokumentu „Koncepce rozvoje bydlení města Rožnov pod Radhoštěm 2018-2028“ na verzi 1.1
8.4 Projednání a schválení smlouvy o zřízení služebnosti na stavbu cyklostezky v rámci stavby „Propojení cyklostezky na Tyršově nábřeží s lávkou přes Bečvu, Rožnov pod Radhoštěm“

9.1 Informace o spolupráci města Rožnov pod Radhoštěm s partnerskými městy v roce 2018
9.2 Projednání a navržení kandidátů do funkce přísedících Okresního soudu ve Vsetíně pro období 2018 až 2022

10.1 Projednání a schválení dodatku č. 4 ke Zřizovací listině ZŠ Pod Skalkou
10.2 Projednání a schválení programové podpory pro rok 2018
10.3 Schválení obecné závazné vyhlášky č. 1/2018 O školských obvodech MŠ

11.1 Zpráva o činnosti Městské policie za rok 2017
11.2 Projednání a schválení aktualizace Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb ORP Rožnov pod Radhoštěm
11.3 Vyvěšení tibetské vlajky na budově Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm dne 10. března 2018
11.4 Projednání a schválení plánu činnosti Kontrolního výboru ZM na 1. pololetí 2018
11.5 Zpráva kontrolního výboru o provedené kontrole projektů za období 2010 – 2016
11.6 Usnesení 49. zasedání RM z 21. 1. 1998 – Zajištění plakátovacích služeb na území města – stažen

12.1 Informace o výsledku jednání s vlastníkem Společenského domu
12.2 Informace o investičních projektech

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button