tvb24
 • Vláda ČR schválila investiční pobídku pro rožnovskou firmu On Semiconductor ve výši 546 milionů korun.
 • Cenu města Rožnov p. R. za rok 2023 získala společnost Neovit s.r.o. za rekonstrukci Brillovky.
 • Město Frenštát p. R. převzalo novou část parkoviště u Domu s pečovatelskou službou.
 • Rožnovské i frenštátské náměstí už zdobí vánoční strom, slavnostně se rozsvítí v pátek 1. prosince.
 • Město Frenštát p. R. získalo dotaci na projekt Odborná pomoc pro rodiny. Info na www.mufrenstat.cz
 • Město Frenštát p. R. koupilo tankovací nádrž na pohonné hmoty. Úspora má být až 2 Kč na litru nafty.
 • Frenštátská Charita hledá koledníky pro Tříkrálovou sbírku 2024.
 • KAM VYRAZIT: Rozsvícení Vánočního stromu, 1. 12. 2023, celodenní program, náměstí Míru
 • KAM VYRAZIT: Rozsvícení Vánočního stromu a jarmark, 1.-2. 12. 2023 v 17.00, Masarykovo náměstí
 • KAM VYRAZIT: Rozsvícení Vánočního stromu, 3. 12. 2023 v 15.00, centrum Zubří
 • KAM VYRAZIT: Vánoční hvězdička, divadlo, 3. 12. 2023 v 15.30, malý sál Domu kultury Frenštát p. R.
Rožnov p. R. | zpravodajstvíRožnov pod Radhoštěmzastupitelstvo Rožnov p. R.záznamy z jednání zastupitelstva

ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Rožnov p. R. 30.6.2020

 

1. Zahájení
2. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba 3 členné návrhové komise
3. Schválení programu jednání zastupitelstva města
4.1 Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města
4.2 Zpráva o činnosti rady města
5.1 Projednání a schválení narovnání ve věci sporu o budovy ZŠ na Záhumení a budovy MŠ na
Koryčanských Pasekách.
6.1 Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 4/2020
6.2 Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 5/2020
6.3 Projednání a schválení „Závěrečného účtu města Rožnov pod Radhoštěm za rok 2019“ a schválení účetní
závěrky 2019
6.4 Projednání závěrečného účtu Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko za rok 2019
7.1 Projednání a schválení převodu spoluvlastnických podílů ve vlastnictví města Rožnova pod Radhoštěm na
pozemcích p.č. st. 1196 (č.p. 901), p.č. st. 1197 (č.p. 902), p.č. st. 1269 (č.p. 1093), p.č. st. 1992 (č.p. 1155),
p.č. st. 2276 (č.p. 1549) a p.č. st. 1195 (č.p. 900) pod bytovými domy, vlastníkům bytových jednotek v k.ú.
Rožnov p.R.
7.2 Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě kupní na odkoupení části pozemků p.č. 2357/3, p.č.
2409/5 a p.č. st. 452 v k.ú. Rožnov p.R. ve vlastnictví paní E.S. pro budoucí stavbu chodníku
7.3 Projednání a schválení Plánovací smlouvy (Smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví k věcem) na
vybudování a převod technické infrastruktury ke stavbě „Rozšíření veřejného vodovodu Rožnov p.R. – Láz“
se soukromým investorem v lokalitě Pod Lázem panem V.R. (část plochy BI č.142)
7.4 Projednání a schválení Dohody o společném postupu přípravy a realizace stavby „Obnova povrchu silnice
III/48612: Rožnov p.R., ul. Hradišťko
8.1 Změna ve složení Kontrolního výboru zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm
9.1 Projednání a schválení Individuální dotace – II. kolo 2020
10.1 Informace o výsledcích celostátní soutěže MPSV „Obec přátelská rodině a seniorům 2020“
10.2 Příprava na implementaci CLLD v programovém období 2021 – 2027
10.3 Informace ke stavu projektu Kulturního centra Rožnov pod Radhoštěm předloženého v rámci Operačního
programu ŽP
10.4 Projednání závěrečného účtu Sdružení Mikroregionu Rožnovsko za rok 2019
11.1 Zpráva jednatele o činnosti společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o
Zlámal
11.2 Zpráva jednatele o činnosti společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o.
12.1 Informace k investičním projektům
12.2 Informace o konání valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
12.3 Informace o činnosti Destinační společnosti Valašsko
12.4 Různé

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button