ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Rožnov p. R. 31.10.2017

 

1. Zahájení
2. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba 3členné návrhové komise
3. Schválení programu jednání zastupitelstva města
4. Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města
5.1 Zpráva o činnosti rady města
5.2 Informace o probíhajícím sporu s IPR

6.1 Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 6

7.1 Projednání a schválení smluv o zřízení služebnosti inženýrské sítě v a na městských pozemcích v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm a k.ú. Tylovice
7.2 Projednání a schválení prodeje pozemků ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v lokalitě Na Zahradách ve prospěch vlastníků garáží postavených na těchto městských pozemcích, v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm
7.3 Projednání a schválení prodeje pozemku ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm p.č. 378 v k.ú. Hážovice ve prospěch manželů Z.

8.1 Projednání a schválení smlouvy o zřízení služebnosti na stavbu cyklostezky pod lávkou přes Bečvu v rámci stavby Podjezd cyklostezky pod mostem ev. č. 4867-1, Rožnov pod Radhoštěm
8.2 Projednání a schválení změny vstupních podmínek v rámci probíhající přípravy projektu „Kulturní centrum v Rožnově pod Radhoštěm“
8.3 Projednání strategického dokumentu s názvem „Koncepce rozvoje bydlení města“

9.1 Schválení ceny města

10.1 Projednání a schválení Zásad pro poskytování dotací
10.2 Projednání a schválení časového harmonogramu a programů pro poskytování dotací pro rok 2018
10.3 Projednání a schválení Individuální dotace II. kolo

11.1 Projednání požadavků na změnu územního plánu Rožnov pod Radhoštěm

12.1 Informace o probíhající přípravě projektu „Přístavba knihovny v Rožnově pod Radhoštěm“

12.2 Informace k výpovědi nájemní smlouvy uzavřené mezi společností SYNOT REAL ESTATE,k.s. a T klub – kulturní agenturou (Společenský dům)
12.3 Volba nového člena a předsedy kontrolního výboru
12.4 Různé

Komentáře

NAPIŠTE KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here