tvb24
 • Vláda ČR schválila investiční pobídku pro rožnovskou firmu On Semiconductor ve výši 546 milionů korun.
 • Cenu města Rožnov p. R. za rok 2023 získala společnost Neovit s.r.o. za rekonstrukci Brillovky.
 • Město Frenštát p. R. převzalo novou část parkoviště u Domu s pečovatelskou službou.
 • Rožnovské i frenštátské náměstí už zdobí vánoční strom, slavnostně se rozsvítí v pátek 1. prosince.
 • Město Frenštát p. R. získalo dotaci na projekt Odborná pomoc pro rodiny. Info na www.mufrenstat.cz
 • Město Frenštát p. R. koupilo tankovací nádrž na pohonné hmoty. Úspora má být až 2 Kč na litru nafty.
 • Frenštátská Charita hledá koledníky pro Tříkrálovou sbírku 2024.
 • KAM VYRAZIT: Rozsvícení Vánočního stromu, 1. 12. 2023, celodenní program, náměstí Míru
 • KAM VYRAZIT: Rozsvícení Vánočního stromu a jarmark, 1.-2. 12. 2023 v 17.00, Masarykovo náměstí
 • KAM VYRAZIT: Rozsvícení Vánočního stromu, 3. 12. 2023 v 15.00, centrum Zubří
 • KAM VYRAZIT: Vánoční hvězdička, divadlo, 3. 12. 2023 v 15.30, malý sál Domu kultury Frenštát p. R.
Rožnov p. R. | zpravodajstvíRožnov pod Radhoštěmzastupitelstvo Rožnov p. R.záznamy z jednání zastupitelstva

ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Rožnov p. R. 5.11.2019

 

1. Zahájení
2. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba 3 členné návrhové komise
3. Schválení programu jednání zastupitelstva města
4.1 Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města
4.2 Zpráva o činnosti rady města
6.1 Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 5/2019
6.2 Projednání a schválení dodatku č. 1 smlouvy o zvýhodněném úvěru s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou a.s.
7.1 Projednání a schválení kupní smlouvy na prodej části městského pozemku p.č. 2427/4 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm
7.2 Projednání a schválení kupní smlouvy č. 299/2019/OSM na odkoupení části pozemku p.č. 211/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví paní M.N.
7.3 Projednání a schválení kupní smlouvy č. 285/2019/OSM na prodej části městského pozemku p.č 3601/10 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm M.L.
7.5 Informace o navrhovaných změnách dopravního značení na komunikacích (I/35 – ul. Meziříčská, I/58 – ul. Ostravská, III/4867 – u Harcovny, III/05726 Kramolišov – Uhliska, ulice 1. máje)
8.1 Změna ve složení Finančního výboru Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm
8.2 Schválení změny zakladatelské listiny společnosti TV Beskyd s.r.o., etický kodex
9.1 Projednání a schválení Individuální dotace – III. kolo 2019
9.2 Projednání a schválení Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města
9.3 Projednání a schválení programů programové dotace a časový harmonogram pro poskytování dotací pro rok 2020
10.1 Schválení Zprávy o uplatňování územního plánu Rožnov pod Radhoštěm v období 2015-2019 a pořízení územního plánu
10.2 Aktualizace Koncepce rozvoje bydlení města Rožnov pod Radhoštěm 2018 – 2028 včetně Pravidel výkupu staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury
11.1 Projednání a schválení změny stanov Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko
11.2 Informace o jednání s Českou poštou
12.1 Zpráva jednatele o činnosti společnosti TV Beskyd s.r.o.
12.2 Různé

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button