zastupitelstvo Zubřízáznamy z jednání zastupitelstvaZubříZubří | zpravodajství

ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Zubří 3.12.2020

 

1. Zahájení, schválení programu
2. Jmenování zapisovatele a určení ověřovatelů zápisu
3. Volba návrhové komise
4. Rozpočtové opatření RO ZM č.10/2020
5. Programová podpora 2021
6. Rozpočet 2021
7. Program rozvoje města PRO 2021 – 2025
8. Zrušení OZV o MP ze psů – OZV 4_2020
9. Zrušení usnesení ZM 9/04 ze dne 04.06.2020
10. Informace o činnosti MA Zubří s.r.o. k 30.09.2020
11. Informace o probíhajících investičních akcích
12. Smlouva návratná finanční pomoc FC Zubří
13. Prodej nemovité věci – části pozemku p.č.2320/2 – pan Ondřej
14. Směna nemovité věci – pozemků – Město Zubří – pan Pšenica
15. Koupě nemovité věci – nemovitostí – pan David
16. Koupě nemovité věci – pozemků – Gumárny Zubří, akciová společnost
17. Prominutí nájmu – Handball club Zubří
18. Dotazy k činnosti RM
19. Diskuze

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button