zastupitelstvo Zubřízáznamy z jednání zastupitelstvaZubříZubří | zpravodajství

ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Zubří 3.9.2020

 

1. Zahájené, schválení programu
2. Jmenování zapisovatele a určení ověřovatelů zápisu
3. Volba návrhové komise
4. Rezignace člena Rady města Zubří – Mgr. Matěj Mizera
5. Schválení způsobu volby
6. Volba člena Rady města Zubří
7. Územní působnost – MAS Rožnovsko, z.s.
8. Prodej nemovité věci – části pozemku p.č.2320/2 – vyhlášení záměru
9. Směna nemovité věci – pozemků – vyhlášení záměru
10. Koupě nemovité věci – nemovitostí pan David
11. Pozemkové záležitosti – chodník na Staré Zubří – paní Pobořilová
12. Pojmenování ulice – Sportovní
13. Závěrečný účet SOM Vsetínsko
14. Závěrečný účet Sdružení Mikroregionu Rožnovsko za rok 2019
15. OZV – zrušení některých obecně závazných vyhlášek
16. Schválení odměn komisí a výborů za 1. pololetí 2020
17. Informace o průběhu tvorby PRO 2021 – 2025
18. Informace o stavu investičních akcích
19. Informace o činnosti MA Zubří s.r.o.
20. Dotazy k činnosti RM
21. Diskuze

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button