ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Zubří 7.3.2019

 

1. Zahájení, schválení programu
2. Jmenování zapisovatele a určení ověřovatelů zápisu
3. Volba návrhové komise
4. Dotazy k činnost i RM
5. Jednací řád Zastupitelstva města Zubří
6. OZV o regulaci provozování hazardních her
7. Dotace z rozpočtu města
8. Požadavek BUKOS TEMP – finanční vyrovnání restaurace Duel
informace
9. Odměny členům komisí Rady města
10. Schválení kandidáta na člena dozorčí rady VAK Vsetín, a.s.
11 . Sportovní hala – restaurace – HC Zubří – informace
12. Prodej nemovité věci – paní Šenkeříková – vyhlášení zámě ru
13. Ustanovení určeného zastupitele pro ÚP
14. Doplnění počtu členů Finančního výboru
15. Diskuse
16. Závěr

Komentáře

NAPIŠTE KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here