zastupitelstvo Zubřízáznamy z jednání zastupitelstvaZubříZubří | zpravodajství

ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Zubří 7.3.2019

 

1. Zahájení, schválení programu
2. Jmenování zapisovatele a určení ověřovatelů zápisu
3. Volba návrhové komise
4. Dotazy k činnost i RM
5. Jednací řád Zastupitelstva města Zubří
6. OZV o regulaci provozování hazardních her
7. Dotace z rozpočtu města
8. Požadavek BUKOS TEMP – finanční vyrovnání restaurace Duel
informace
9. Odměny členům komisí Rady města
10. Schválení kandidáta na člena dozorčí rady VAK Vsetín, a.s.
11 . Sportovní hala – restaurace – HC Zubří – informace
12. Prodej nemovité věci – paní Šenkeříková – vyhlášení zámě ru
13. Ustanovení určeného zastupitele pro ÚP
14. Doplnění počtu členů Finančního výboru
15. Diskuse
16. Závěr

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button