tvb24
 • Informace o uzavření lékařských ordinací v době rekonstrukce rožnovské polikliniky jsou na www.roznov.cz
 • Do rožnovského městského parku byly umístěny dvě nové zemní trampolíny.
 • Volby do Evropského parlamentu proběhnou ve dnech 7. a 8. června 2024.
 • Město Frenštát p. R. bude i v dalších letech podporovat Beskydskou sedmičku.
 • Rozhledna na Velkém Javorníku bude z důvodu pravidelné údržby do konce června uzavřena.
 • V Zubří je možné podávat návrhy v rámci participativního rozpočtu pro rok 2025.
 • KAM VYRAZIT: Jak na tablet a chytrý telefon, 28. 05. 2024 v 08:30, Městská knihovna Rožnov p. R.
 • KAM VYRAZIT: \"Zdravý selský rozum, přednáška, 29. 05. 2024 v 17:00, Městská knihovna Rožnov p. R.
 • KAM VYRAZIT: Za vrcholy Beskyd, přednáška, 30. 5. 2024 v 17:00, malý sál DK Frenštát p. R.
 • KAM VYRAZIT: Kácení máje 2024, 1. 6. 2024 v 9.30, náměstí Míru, Frenštát p. R.
 • KAM VYRAZIT: Den dětí 2024, 2. 6. 2024 od 13.00, Aquapark a přilehlý park, Frenštát p. R.

ZÁZNAM: Jednání zastupitelstva města Frenštát p. R. | 10.11.2022

1) Zahájení, schválení programu
2) Určení navrhovatelů usnesení
3) Určení ověřovatelů zápisu
4) Usnesení ze schůzí RM
5) Kontrola plnění usnesení ZM
6) Zápisy z kontrolního a finančního výboru ZM
7) Různé – občané
8) Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně (TJ Slovan Frenštát p.R., z.s.; sml. č. 394/2021)
9) Přijetí dotace z rozpočtu MV ČR-GŘ HZS ČR na výdaje JSDH obcí na rok 2022
10) Přijetí dotace na akci Ukrajina – Oprava bytu č. 16, ul. Dolní, č.p. 311, Frenštát pod Radhoštěm
11) Změna dotačního projektu „Charitní pečovatelská služba“ – žádost Charita Frenštát pod Radhoštěm 12) Změna dotačního projektu „Klub kryt“ – žádost Armáda spásy v České republice, z. s.
13) Žádost o finanční spoluúčast na opravě komunikace – Spol. vlastníků č.p 1242,1243,1244, Frenštát pod Radhoštěm
14) Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. 402/2021/OIR o poskytnutí nadačního příspěvku z Nadace ČEZ na projekt Osvětlení 2 přechodů v ul. Fr. Palackého ve Frenštátě pod Radhoštěm
15) Schválení podání žádosti o dotaci – Městská památková zóna 2023
16) Změna rozpočtu na rok 2022 – rozpočtové opatření čís. 6
17) Převody nemovitých věcí – záměr prodeje parc. č. 4770 k. ú. Frenštát pod Radhoštěm
18) Převody nemovitých věcí – záměr prodeje parc. č. 4346/4 k.ú. Frenštát pod Radhoštěm
19) Převody nemovitých věcí – záměr prodeje parc. č. 1440/3 k. ú. Frenštát pod Radhoštěm
20) Různé

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button