tvb24.cz
  • Rožnov vydal novou knihu z edice Malé tisky - Příběhy zahrady mrtvých.
  • Frenštát získal dotaci 3 895 950 korun na revitalizaci veřejného osvětlení.
  • Nominace na ocenění Sportovec roku Rožnova p. R. za rok 2022 je možné podávat do 28. 2. 2023.
  • Nominace na ocenění Sportovec roku Frenštátu p. R. za rok 2022 je možné podávat do 15. 2. 2023.
  • Cena vodného ve Frenštátě p. R. je pro rok 2023 stanovena na 56,32 Kč/m3, stočného na 58,97 Kč/m3.
  • Město Zubří hledá tajemníka/tajemnici úřadu. Termín podání přihlášek do 27. 3. 10:00 hodin.
  • KAM VYRAZIT: Írán - dvě tváře Persie, beseda s Michalem Štěpánkem, 6. 2. v 18.00, Knihovna Zubří
  • KAM VYRAZIT: Dotknout se hory, vernisáž výstavy, 7. 2. 2023, výstavní síň A. Poláška Frenštát p. R.
  • KAM VYRAZIT: Dobrý večer s humorem, zábavný pořad, 8. 2. 2023 v 19.00 hodin, Brillovka Rožnov p. R.
  • KAM VYRAZIT: Sraz cestovatelů, besedy, 10. - 11. 2. 2023, kino a velký sál DK Frenštát p. R.

ZÁZNAM: Jednání zastupitelstva města Frenštát p. R. | 10.11.2022

1) Zahájení, schválení programu
2) Určení navrhovatelů usnesení
3) Určení ověřovatelů zápisu
4) Usnesení ze schůzí RM
5) Kontrola plnění usnesení ZM
6) Zápisy z kontrolního a finančního výboru ZM
7) Různé – občané
8) Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně (TJ Slovan Frenštát p.R., z.s.; sml. č. 394/2021)
9) Přijetí dotace z rozpočtu MV ČR-GŘ HZS ČR na výdaje JSDH obcí na rok 2022
10) Přijetí dotace na akci Ukrajina – Oprava bytu č. 16, ul. Dolní, č.p. 311, Frenštát pod Radhoštěm
11) Změna dotačního projektu „Charitní pečovatelská služba“ – žádost Charita Frenštát pod Radhoštěm 12) Změna dotačního projektu „Klub kryt“ – žádost Armáda spásy v České republice, z. s.
13) Žádost o finanční spoluúčast na opravě komunikace – Spol. vlastníků č.p 1242,1243,1244, Frenštát pod Radhoštěm
14) Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. 402/2021/OIR o poskytnutí nadačního příspěvku z Nadace ČEZ na projekt Osvětlení 2 přechodů v ul. Fr. Palackého ve Frenštátě pod Radhoštěm
15) Schválení podání žádosti o dotaci – Městská památková zóna 2023
16) Změna rozpočtu na rok 2022 – rozpočtové opatření čís. 6
17) Převody nemovitých věcí – záměr prodeje parc. č. 4770 k. ú. Frenštát pod Radhoštěm
18) Převody nemovitých věcí – záměr prodeje parc. č. 4346/4 k.ú. Frenštát pod Radhoštěm
19) Převody nemovitých věcí – záměr prodeje parc. č. 1440/3 k. ú. Frenštát pod Radhoštěm
20) Různé

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button