tvb24
 • Vláda ČR schválila investiční pobídku pro rožnovskou firmu On Semiconductor ve výši 546 milionů korun.
 • Cenu města Rožnov p. R. za rok 2023 získala společnost Neovit s.r.o. za rekonstrukci Brillovky.
 • Město Frenštát p. R. převzalo novou část parkoviště u Domu s pečovatelskou službou.
 • Rožnovské i frenštátské náměstí už zdobí vánoční strom, slavnostně se rozsvítí v pátek 1. prosince.
 • Město Frenštát p. R. získalo dotaci na projekt Odborná pomoc pro rodiny. Info na www.mufrenstat.cz
 • Město Frenštát p. R. koupilo tankovací nádrž na pohonné hmoty. Úspora má být až 2 Kč na litru nafty.
 • Frenštátská Charita hledá koledníky pro Tříkrálovou sbírku 2024.
 • KAM VYRAZIT: Rozsvícení Vánočního stromu, 1. 12. 2023, celodenní program, náměstí Míru
 • KAM VYRAZIT: Rozsvícení Vánočního stromu a jarmark, 1.-2. 12. 2023 v 17.00, Masarykovo náměstí
 • KAM VYRAZIT: Rozsvícení Vánočního stromu, 3. 12. 2023 v 15.00, centrum Zubří
 • KAM VYRAZIT: Vánoční hvězdička, divadlo, 3. 12. 2023 v 15.30, malý sál Domu kultury Frenštát p. R.

ZÁZNAM: Jednání zastupitelstva města Frenštát p. R. | 10.11.2022

1) Zahájení, schválení programu
2) Určení navrhovatelů usnesení
3) Určení ověřovatelů zápisu
4) Usnesení ze schůzí RM
5) Kontrola plnění usnesení ZM
6) Zápisy z kontrolního a finančního výboru ZM
7) Různé – občané
8) Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně (TJ Slovan Frenštát p.R., z.s.; sml. č. 394/2021)
9) Přijetí dotace z rozpočtu MV ČR-GŘ HZS ČR na výdaje JSDH obcí na rok 2022
10) Přijetí dotace na akci Ukrajina – Oprava bytu č. 16, ul. Dolní, č.p. 311, Frenštát pod Radhoštěm
11) Změna dotačního projektu „Charitní pečovatelská služba“ – žádost Charita Frenštát pod Radhoštěm 12) Změna dotačního projektu „Klub kryt“ – žádost Armáda spásy v České republice, z. s.
13) Žádost o finanční spoluúčast na opravě komunikace – Spol. vlastníků č.p 1242,1243,1244, Frenštát pod Radhoštěm
14) Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. 402/2021/OIR o poskytnutí nadačního příspěvku z Nadace ČEZ na projekt Osvětlení 2 přechodů v ul. Fr. Palackého ve Frenštátě pod Radhoštěm
15) Schválení podání žádosti o dotaci – Městská památková zóna 2023
16) Změna rozpočtu na rok 2022 – rozpočtové opatření čís. 6
17) Převody nemovitých věcí – záměr prodeje parc. č. 4770 k. ú. Frenštát pod Radhoštěm
18) Převody nemovitých věcí – záměr prodeje parc. č. 4346/4 k.ú. Frenštát pod Radhoštěm
19) Převody nemovitých věcí – záměr prodeje parc. č. 1440/3 k. ú. Frenštát pod Radhoštěm
20) Různé

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button