tvb24
 • Volby do Evropského parlamentu proběhnou ve dnech 7. a 8. června 2024.
 • V Rožnově p. R. odstartoval další ročník soutěže Kvetoucí město. Info na www.roznov.cz
 • Do rožnovského městského parku byly umístěny dvě nové zemní trampolíny.
 • Ve Frenštátě p. R. začala obnova nástřiků 39 přechodů pro chodce.
 • Rozhledna na Velkém Javorníku bude z důvodu pravidelné údržby do konce června uzavřena.
 • V Zubří je možné podávat návrhy v rámci participativního rozpočtu pro rok 2025.
 • KAM VYRAZIT: Bezruký Frantík, divadlo, 24. 5. 2024 v 18:00, Klub Zubří
 • KAM VYRAZIT: Fratelli Bilan - Kouzelné zvuky, koncert, 24. 5. 2024 v 19:00, Dům kultury Frenštát p. R.
 • KAM VYRAZIT: Včera bylo pozdě, Oměj, REK, koncert, 24. 5. 2024 ve 20:00, Vrátnice Rožnov p. R.
 • KAM VYRAZIT: Šípková Růženka, loutkové divadlo, 25. 05. 2024 v 10:00, Městská knihovna Rožnov p. R.
 • KAM VYRAZIT: Jak na tablet a chytrý telefon, 28. 05. 2024 v 08:30, Městská knihovna Rožnov p. R.

ZÁZNAM: Jednání zastupitelstva města Frenštát p. R. | 11.12.2023

1) Zahájení, schválení programu
2) Určení navrhovatelů usnesení
3) Určení ověřovatelů zápisu
4) Usnesení ze schůzí RM
5) Kontrola plnění usnesení ZM
6) Zápisy z kontrolního a finančního výboru ZM
7) Různé – občané
8) Dodatek ke Zřizovací listině ASTRA c. v. č. Frenštát p. R.
9) Návratná finanční výpomoc příspěvkové organizaci
10) Finanční dar – AZ Event Production s. r. o.
11) Žádosti o změny projektů – TJ Frenštát pod Radhoštěm, spolek, Tělocvičná jednota Sokol Frenštát pod Radhoštěm, DaliGym, z. s. a Okrašlovací spolek Kyčera
12) Dotace z rozpočtu Fondu sociálních služeb – Poskytování dotací pro sociální oblast a navazující aktivity pro rok 2024
13) Dotační program č. 1 Podpora sportovní a tělovýchovné činnosti pro rok 2024
14) Dotační program č. 2 Podpora zájmové činnosti pro rok 2024
15) Žádost o změnu projektu „Charitní pečovatelská služba“ – Charita Frenštát pod Radhoštěm
16) Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě s Moravskoslezským krajem
17) Převody nemovitých věcí:
a) Převody nemovitých věcí – přijetí záměru prodeje části pozemku parc. č. 2302/11 k. ú. Frenštát pod Radhoštěm – neschválení
b) Zřízení předkupního práva k pozemku p. č. 3724/8 k. ú. Frenštát pod Radhoštěm – zveřejnění záměru
18) Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství na rok 2024
19) Aktualizace obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích dle právního stavu od 1. 1. 2024
20) Informace o provedených rozpočtových opatřeních
21) Rozpočet města na rok 2024
22) Kompetence rady města k provádění rozpočtových opatření
23) Obecně závazná vyhláška města Frenštátu pod Radhoštěm o nočním klidu
24) Schválení kupních smluv – cyklostezka
25) Různé

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button