tvb24
 • Rožnov nabízí finanční podporu lékařům. Nově díky tomu bude otevřena ordinace Ortodoncie.
 • Zastupitelé Rožnova p. R. schválili nákup bývalého internátu “Vakuovky.” Vzniknout tady mají byty.
 • Vedení Rožnova p. R. bude dále jednat o nákupu sportovní haly Synot TIP HALL.
 • Zrekonstruovaná rožnovská knihovna bude slavnostně otevřena v neděli 15. října.
 • Zažít město jinak přišlo ve Frenštátě p. R. více než 2000 lidí.
 • Město Frenštát p. R. připravuje na úterý 17. října třetí ročník akce Den pro pečující a seniory.
 • Město Zubří se zapojilo do kastračního programu pro kočky. Více info na mesto-zubri.cz
 • V Zubří bude od října probíhat kurz zuberské výšivky pod vedením Marie Pyrchalové.
 • KAM VYRAZIT: Biatlonový závod svobody, 28. 9. 2023 od 9.30, areál Březovec Zubří
 • KAM VYRAZIT: Jsme stále mladí, koncert, 28. 9. 2023 od 15.00, Janíkova stodola Rožnov p. R.
 • KAM VYRAZIT: Welcome stage 2, přehlídka mladých kapel, 29. 9. 2023 v 19.00, Vrátnice Rožnov p. R.
 • KAM VYRAZIT: S mámou a tátou do Afriky, beseda, 2.10. 2023 v 16.30 a 19.30, Brillovka Rožnov p. R.
 • KAM VYRAZIT: Peter Lipa, koncert legendy slovenského jazzu, 4. 10. 2023 v 19.00, Brillovka Rožnov p. R.

ZÁZNAM: Jednání zastupitelstva města Frenštát p. R. | 15.12.2022

01-VED – Zahájení, schválení programu
02-VED – Určení navrhovatelů usnesení
03-VED – Určení ověřovatelů zápisu
04-VED – Usnesení ze schůzí RM
05-KV – Kontrola plnění usnesení ZM
06-VED – Zápisy z kontrolního a finančního výboru ZM
07-Různé – občané
08-KONTROLA – Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně (Pohorská jednota Radhošť, z.s.; sml. č. 392/2021)
09-OVÚP – Schválení určeného zastupitele pro spolupráci při projednávání Územního plánu Frenštát pod Radhoštěm včetně jeho změn pro volební období 2022-2026
10-VED – Souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi městem Frenštát pod Radhoštěm a členem zastupitelstva města
11-OVV – Fond Horečky
12-VED – Městská policie
13-OVV – Místní akční skupina MAS Lašsko – delegování zástupce Města Frenštát pod Radhoštěm
14-OVV – Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska – delegování zástupce Města Frenštát pod Radhoštěm
15-OVV – Úprava rozpočtu k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města – TJ Frenštát pod Radhoštěm, spolek
16-OVV – Změna dotačního projektu „Zajištění provozování lanové dráhy Frenštát pod Radhoštěm – Horečky“ – TJ Frenštát pod Radhoštěm, spolek
17-OVV – Dotační program č. 1 Podpora sportovní a tělovýchovné činnosti pro rok 2023
18-OVV – Dotační program č. 2 Podpora zájmové činnosti pro rok 2023
19-OVV – Dotace z rozpočtu Fondu sociálních služeb – Poskytování dotací pro sociální oblast a navazující aktivity pro rok 2023
20-OSV – Rozšíření kapacity pečovatelské služby Charity Frenštát pod Radhoštěm a deklarace finanční spoluúčasti obce
21-OSV – Změna Statutu Fondu sociálních služeb
22-OIR – Převody nemovitých věcí – výkup pozemků p. č. 4342/2, p. č. 4472/52 k. ú. Frenštát pod Radhoštěm 23.23-OIR – Smlouva o právu provést stavbu a o budoucí smlouvě kupní – Ing. Jiří Matera ( Pěší komunikace Sibérie-U Bačů)
24-OIR – Smlouva o právu provést stavbu a o budoucí smlouvě kupní – Božena Kocmanová a Miroslav Martinák ( Pěší komunikace Sibérie-U Bačů)
25-OIR – Návrh na převzetí vodovodu na Papratné do majetku města
26-OFR-Změna rozpočtu na rok 2022 – rozpočtové opatření č. 7
27-OFR – Rozpočet města na rok 2023
28-OFR – Kompetence rady města k provádění rozpočtových opatření
29-OTAJ – Změna zřizovacích listin
30-VED – Tourist Invest s.r.o.
31-OFR – Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
32-OFR – Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
33-Různé
34-Závěr

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button