tvb24
 • Vláda ČR schválila investiční pobídku pro rožnovskou firmu On Semiconductor ve výši 546 milionů korun.
 • Cenu města Rožnov p. R. za rok 2023 získala společnost Neovit s.r.o. za rekonstrukci Brillovky.
 • Město Frenštát p. R. převzalo novou část parkoviště u Domu s pečovatelskou službou.
 • Rožnovské i frenštátské náměstí už zdobí vánoční strom, slavnostně se rozsvítí v pátek 1. prosince.
 • Město Frenštát p. R. získalo dotaci na projekt Odborná pomoc pro rodiny. Info na www.mufrenstat.cz
 • Město Frenštát p. R. koupilo tankovací nádrž na pohonné hmoty. Úspora má být až 2 Kč na litru nafty.
 • Frenštátská Charita hledá koledníky pro Tříkrálovou sbírku 2024.
 • KAM VYRAZIT: Rozsvícení Vánočního stromu, 1. 12. 2023, celodenní program, náměstí Míru
 • KAM VYRAZIT: Rozsvícení Vánočního stromu a jarmark, 1.-2. 12. 2023 v 17.00, Masarykovo náměstí
 • KAM VYRAZIT: Rozsvícení Vánočního stromu, 3. 12. 2023 v 15.00, centrum Zubří
 • KAM VYRAZIT: Vánoční hvězdička, divadlo, 3. 12. 2023 v 15.30, malý sál Domu kultury Frenštát p. R.

ZÁZNAM: Jednání zastupitelstva města Frenštát p. R. | 15.6.2023

Z důvodu výpadku internetového připojení v závěru jednání, není v tomto záznamu celý bod „různé“ – podívat se na něj můžete zde: https://youtu.be/0ZR8e7AePfc

1) Zahájení, schválení programu
2) Určení navrhovatelů usnesení
3) Určení ověřovatelů zápisu
4) Usnesení ze schůzí RM
5) Kontrola plnění usnesení ZM
6) Zápisy z kontrolního a finančního výboru ZM
7) Různé – občané
8) Změna jednacího řádu zastupitelstva města
9) Memorandum
10) Aktualizace dopravní strategie
11) Městská památková zóna 2020 – 2023
12) a) Převody nemovitých věcí – Revokace usnesení darování částí pozemku parc. č. 2506/21 k. ú. Tichá na Moravě
12 b) Převody nemovitých věcí – Konkretizace prodeje části pozemku parc. č. 221/2 k. ú. Frenštát pod Radhoštěm
12 c) Převody nemovitých věcí – Zveřejnění záměru darování pozemků parc. č. 2506/20, 2506/21 v k. ú. Tichá na Moravě
12 d) Převody nemovitých věcí – Revokace usnesení prodeje části pozemku parc. č. 4290/3 k. ú. Frenštát pod Radhoštěm
12 e) Zrušení S-2022-1 Směrnice pro převod nemovitého majetku
13) Smlouva o právu provést stavbu a o budoucí smlouvě kupní – Zdeněk Kavka a Marie Kavková (pěší komunikace Sibérie-U Bačů)
14) Smlouva o právu provést stavbu a o budoucí smlouvě kupní – Zuzana Ondruchová (pěší komunikace Sibérie-U Bačů)
15) Smlouva o právu provést stavbu a o budoucí smlouvě kupní – Ing. Roman Bosák a Sabina Bosáková Dis. (pěší komunikace Sibérie-U Bačů)
16) Zveřejnění záměru o převodu stavby a části pozemku (pěší komunikace Sibérie-U Bačů)
17) Věcný dar – Pro SARS-Cov-2 Ag Rapid Test
18) Darovací smlouva Nadační fond STUDENT
19) Dotační program č. 1 Podpora sportovní a tělovýchovné činnosti pro rok 2023 – II. kolo
20) Dotace z rozpočtu Fondu sociálních služeb – Poskytování dotací pro sociální oblast a navazující aktivity pro rok 2023 – II. kolo
21) Individuální dotace – Lesní mateřská škola a komunitní klub Pecka z. s.
22) Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města pro Moravskoslezský kraj na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 5. výzva“
23) Informace o provedených rozpočtových opatřeních
24) Schválení účetní závěrky za rok 2022
25) Závěrečný účet města za rok 2022
26) Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Mikroregion Frenštátsko za rok 2022, Zpráva o přezkoumání hospodaření a zápis z jednání dozorčí rady Mikroregionu Frenštátsko
27) Výroční zpráva města Frenštát pod Radhoštěm
28) Různé

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button