tvb24
 • Vláda ČR schválila investiční pobídku pro rožnovskou firmu On Semiconductor ve výši 546 milionů korun.
 • Cenu města Rožnov p. R. za rok 2023 získala společnost Neovit s.r.o. za rekonstrukci Brillovky.
 • Město Frenštát p. R. převzalo novou část parkoviště u Domu s pečovatelskou službou.
 • Rožnovské i frenštátské náměstí už zdobí vánoční strom, slavnostně se rozsvítí v pátek 1. prosince.
 • Město Frenštát p. R. získalo dotaci na projekt Odborná pomoc pro rodiny. Info na www.mufrenstat.cz
 • Město Frenštát p. R. koupilo tankovací nádrž na pohonné hmoty. Úspora má být až 2 Kč na litru nafty.
 • Frenštátská Charita hledá koledníky pro Tříkrálovou sbírku 2024.
 • KAM VYRAZIT: Rozsvícení Vánočního stromu, 1. 12. 2023, celodenní program, náměstí Míru
 • KAM VYRAZIT: Rozsvícení Vánočního stromu a jarmark, 1.-2. 12. 2023 v 17.00, Masarykovo náměstí
 • KAM VYRAZIT: Rozsvícení Vánočního stromu, 3. 12. 2023 v 15.00, centrum Zubří
 • KAM VYRAZIT: Vánoční hvězdička, divadlo, 3. 12. 2023 v 15.30, malý sál Domu kultury Frenštát p. R.

ZÁZNAM: Jednání zastupitelstva města Frenštát p. R. | 5.10.2023

1) Zahájení, schválení programu
2) Určení navrhovatelů usnesení
3) Určení ověřovatelů zápisu
4) Usnesení ze schůzí RM
5) Kontrola plnění usnesení ZM
6) Zápisy z kontrolního a finančního výboru ZM
7) Různé – občané
8) Změna Jednacího řádu Zastupitelstva města Frenštátu pod Radhoštěm
9) Změna prohlášení vlastníka
10) Odpisy pohledávek
11) Převody nemovitých věcí:
a) Darování pozemků parc. č. 2506/20, 2506/21 k. ú. Tichá na Moravě
b) Prodej částí pozemků parc. č. 1933/1, 1933/2 k. ú. Frenštát pod Radhoštěm
c) Prohlášení stavebníka o převodu stavby a části pozemku (pěší komunikace Sibérie U Bačů)
d) Smlouva o výpůjčce (pěší komunikace Sibérie – U Bačů)
e) Pozemky ve vlastnictví Trojanovic v parku Osvobození
f) Bezúplatný převod pozemku – parc. č. 4853 ostatní plocha, v obci a k.ú. Frenštát pod Radhoštěm
12) Obchvat Frenštátu pod Radhoštěm
13) Dotační projekty
14) Akční plán 2023
15) Individuální dotace – TJ Frenštát pod Radhoštěm, spolek
16) Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města pro Moravskoslezský kraj na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ (třináctá žádost)
17) Žádost Tenisového klubu Na Dolině, z. s. o změnu kupní smlouvy
18) Uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o kontokorentním úvěru
19) Informace o provedených rozpočtových opatřeních
20) Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Mikroregion Frenštátsko za rok 2022, Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2022 a zápis z jednání dozorčí rady Mikroregionu Frenštátsko
21) Návrhy jednotlivých vlastníků na pořízení změny Územního plánu Frenštát pod Radhoštěm k zařazení do projednávání nového územního plánu
22) Různé

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button