tvb24
 • Vláda ČR schválila investiční pobídku pro rožnovskou firmu On Semiconductor ve výši 546 milionů korun.
 • Rožnov vypsal nové výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce polikliniky.
 • 11. prosince od 15 hodin proběhne ve Frenštátě poslední letošní jednání zastupitelstva města.
 • Frenštát vyhlásil veřejnou zakázku na vybudování chodníku podél silnice I/58 v úseku Sibérie – U Bačů.
 • V úterý 12. prosince 2023 se ve 14 hodin letos naposledy sejdou rožnovští zastupitelé.
 • Město Frenštát p. R. koupilo nový traktor, který posílí kapacity Technických služeb v zimním období.
 • Frenštátská Charita hledá koledníky pro Tříkrálovou sbírku 2024.
 • Také v Zubří bude v tomto roce naposled zasedat zastupitelstvo města - čtvrtek 14. 12. 2023 od 14.00.
 • KAM VYRAZIT: Adventní setkávání, zábava, 4.-15. 12. 2023 od 10.00, Masarykovo náměstí Rožnov p. R.
 • KAM VYRAZIT: Janek Ledecký, galakoncert, 10. 12. 2023 13.00, Dům kultury Frenštát p. R.
 • KAM VYRAZIT: Chodníčky k minulosti - Jak se točí pohádka, 12. 12. 2023 v 17.00 Muzeum Zubří
 • KAM VYRAZIT: Česko zpívá koledy, 13. 12. 2023 od 17.00, náměstí Míru Frenštát p. R.
 • KAM VYRAZIT: Česko zpívá koledy, 13. 12. 2023 od 18.00, Masarykovo náměstí Rožnov p. R.
 • KAM VYRAZIT: Dárek Jam, charitativní koncert, 14. 12. 2023 od 18.00, Vrátnice Rožnov p. R.

ZÁZNAM: Jednání zastupitelstva města Frenštát p. R. | 9.11.2023

1) Zahájení, schválení programu
2) Určení navrhovatelů usnesení
3) Určení ověřovatelů zápisu
4) Usnesení ze schůzí RM
5) Kontrola plnění usnesení ZM
6) Zápisy z kontrolního a finančního výboru ZM
7) Různé – občané
8) OZV k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a veřejné zeleně
9) Provoz Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež od 01.01.2024
10) Zřízení Fondu podpory sportu
11) Žádost o změnu projektu „Charitní pečovatelská služba“ – Charita Frenštát pod Radhoštěm
12) Tenisový klub Na Dolině, z. s. – Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě
13) Převody nemovitých věcí a) Převody nemovitých věcí – konkretizace prodeje části pozemku parc. č. 1933/1, 1933/2 k. ú. Frenštát pod Radhoštěm b) Koupě nemovitosti čp. 4, nám. Míru, Frenštát pod Radhoštěm
14) Schválení přijetí dotace z rozpočtu MSK na projekt „Vybudování stezky s prvky enviromentálního vzdělávání“
15) Informace o provedených rozpočtových opatřeních
16) Sportovní hala – schválení smlouvy
17) Změna Jednacího řádu Zastupitelstva města Frenštátu pod Radhoštěm
18) Různé

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button