tvb24
 • Vláda ČR schválila investiční pobídku pro rožnovskou firmu On Semiconductor ve výši 546 milionů korun.
 • Rožnov vypsal nové výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce polikliniky.
 • 11. prosince od 15 hodin proběhne ve Frenštátě poslední letošní jednání zastupitelstva města.
 • Frenštát vyhlásil veřejnou zakázku na vybudování chodníku podél silnice I/58 v úseku Sibérie – U Bačů.
 • V úterý 12. prosince 2023 se ve 14 hodin letos naposledy sejdou rožnovští zastupitelé.
 • Město Frenštát p. R. koupilo nový traktor, který posílí kapacity Technických služeb v zimním období.
 • Frenštátská Charita hledá koledníky pro Tříkrálovou sbírku 2024.
 • Také v Zubří bude v tomto roce naposled zasedat zastupitelstvo města - čtvrtek 14. 12. 2023 od 14.00.
 • KAM VYRAZIT: Adventní setkávání, zábava, 4.-15. 12. 2023 od 10.00, Masarykovo náměstí Rožnov p. R.
 • KAM VYRAZIT: Janek Ledecký, galakoncert, 10. 12. 2023 13.00, Dům kultury Frenštát p. R.
 • KAM VYRAZIT: Chodníčky k minulosti - Jak se točí pohádka, 12. 12. 2023 v 17.00 Muzeum Zubří
 • KAM VYRAZIT: Česko zpívá koledy, 13. 12. 2023 od 17.00, náměstí Míru Frenštát p. R.
 • KAM VYRAZIT: Česko zpívá koledy, 13. 12. 2023 od 18.00, Masarykovo náměstí Rožnov p. R.
 • KAM VYRAZIT: Dárek Jam, charitativní koncert, 14. 12. 2023 od 18.00, Vrátnice Rožnov p. R.

ZÁZNAM: Jednání zastupitelstva města Rožnov p. R. | 14.11.2023

1 – Jmenování zapisovatele, určení ověřovatelů zápisu a 3. členné návrhové komise
2 – Schválení programu zasedání zastupitelstva města
3 – Informace o kontrole plnění úkolů uložených MěÚ zastupitelstvem města a vyřízení podnětů
4 – Zpráva o činnosti rady města
5 – Informace o investičních akcích Kulturní centrum a Přístavba městské knihovny
6 – Aktualizace pravidel čerpání obecné finanční rezervy
7 – Projednání a schválení rozpočtového opatření číslo 8/2023
8 – Projednání a schválení programů programové dotace a časový harmonogram pro poskytování dotací pro rok 2024
9 – Schválení Dodatku č. 2 zřizovací listiny Hasičského sboru města Rožnova pod Radhoštěm a zřizovacích listin jednotek sboru dobrovolných hasičů města
10 – Podněty občanů ve věci rušení nočního klidu a informace o možnostech vymezení kratší doby nočního klidu prostřednictvím OZV
11 – Projednání a schválení dotačního programu na podporu dostupnosti zdravotních služeb ve městě Rožnov pod Radhoštěm
12 – Projednání a schválení změny zřizovací listiny Téčka, příspěvkové organizace
13 – Projednání prodeje dvou bytových jednotek v bytovém domě Lesní č. p. 2330 Rožnov pod Radhoštěm
14 – Opakované vyhlášení záměru na prodej bytové jednotky v bytovém domě Lesní č. p. 2330 Rožnov pod Radhoštěm
15 – Opakované vyhlášení záměru na prodej bytové jednotky 1688/19 v bytovém domě Valašská 1688, Rožnov pod Radhoštěm
16 – Projednání prodeje pěti bytových jednotek v bytovém domě Lesní č. p. 2330 Rožnov pod Radhoštěm stávajícím nájemníkům
17 – Projednání a schválení prodeje části pozemku p. č. 1219/1 v k. ú. Tylovice o výměře 196 m2 a přijetí daru, a to části pozemku p. č. 46/1 o výměře 14 m2 a části pozemku p. č. 46/4 o výměře 15 m2
18 – Projednání a schválení Smlouvy darovací se smlouvou kupní – stavba „Propojovací chodník RETIGO“
19 – Projednání a schválení výkupu pozemku p. č. 2000/14 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm
20 – Návrh kontrolního výboru na provedení kontroly investiční akce Rekonstrukce a přístavba městské knihovny
21 – Informace, podněty

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button