tvb24
 • Volby do Evropského parlamentu proběhnou ve dnech 7. a 8. června 2024.
 • V Rožnově p. R. odstartoval další ročník soutěže Kvetoucí město. Info na www.roznov.cz
 • Do rožnovského městského parku byly umístěny dvě nové zemní trampolíny.
 • Ve Frenštátě p. R. začala obnova nástřiků 39 přechodů pro chodce.
 • Rozhledna na Velkém Javorníku bude z důvodu pravidelné údržby do konce června uzavřena.
 • V Zubří je možné podávat návrhy v rámci participativního rozpočtu pro rok 2025.
 • KAM VYRAZIT: Bezruký Frantík, divadlo, 24. 5. 2024 v 18:00, Klub Zubří
 • KAM VYRAZIT: Fratelli Bilan - Kouzelné zvuky, koncert, 24. 5. 2024 v 19:00, Dům kultury Frenštát p. R.
 • KAM VYRAZIT: Včera bylo pozdě, Oměj, REK, koncert, 24. 5. 2024 ve 20:00, Vrátnice Rožnov p. R.
 • KAM VYRAZIT: Šípková Růženka, loutkové divadlo, 25. 05. 2024 v 10:00, Městská knihovna Rožnov p. R.
 • KAM VYRAZIT: Jak na tablet a chytrý telefon, 28. 05. 2024 v 08:30, Městská knihovna Rožnov p. R.

ZÁZNAM: Jednání zastupitelstva města Rožnov p. R. | 14.11.2023

1 – Jmenování zapisovatele, určení ověřovatelů zápisu a 3. členné návrhové komise
2 – Schválení programu zasedání zastupitelstva města
3 – Informace o kontrole plnění úkolů uložených MěÚ zastupitelstvem města a vyřízení podnětů
4 – Zpráva o činnosti rady města
5 – Informace o investičních akcích Kulturní centrum a Přístavba městské knihovny
6 – Aktualizace pravidel čerpání obecné finanční rezervy
7 – Projednání a schválení rozpočtového opatření číslo 8/2023
8 – Projednání a schválení programů programové dotace a časový harmonogram pro poskytování dotací pro rok 2024
9 – Schválení Dodatku č. 2 zřizovací listiny Hasičského sboru města Rožnova pod Radhoštěm a zřizovacích listin jednotek sboru dobrovolných hasičů města
10 – Podněty občanů ve věci rušení nočního klidu a informace o možnostech vymezení kratší doby nočního klidu prostřednictvím OZV
11 – Projednání a schválení dotačního programu na podporu dostupnosti zdravotních služeb ve městě Rožnov pod Radhoštěm
12 – Projednání a schválení změny zřizovací listiny Téčka, příspěvkové organizace
13 – Projednání prodeje dvou bytových jednotek v bytovém domě Lesní č. p. 2330 Rožnov pod Radhoštěm
14 – Opakované vyhlášení záměru na prodej bytové jednotky v bytovém domě Lesní č. p. 2330 Rožnov pod Radhoštěm
15 – Opakované vyhlášení záměru na prodej bytové jednotky 1688/19 v bytovém domě Valašská 1688, Rožnov pod Radhoštěm
16 – Projednání prodeje pěti bytových jednotek v bytovém domě Lesní č. p. 2330 Rožnov pod Radhoštěm stávajícím nájemníkům
17 – Projednání a schválení prodeje části pozemku p. č. 1219/1 v k. ú. Tylovice o výměře 196 m2 a přijetí daru, a to části pozemku p. č. 46/1 o výměře 14 m2 a části pozemku p. č. 46/4 o výměře 15 m2
18 – Projednání a schválení Smlouvy darovací se smlouvou kupní – stavba „Propojovací chodník RETIGO“
19 – Projednání a schválení výkupu pozemku p. č. 2000/14 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm
20 – Návrh kontrolního výboru na provedení kontroly investiční akce Rekonstrukce a přístavba městské knihovny
21 – Informace, podněty

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button