tvb24
 • EUROVOLBY: Rožnov p. R. - SPOLU 25, 4 %, ANO 22,3 %, AUTO+PŘÍSAHA 9,5 %.
 • EUROVOLBY: Frenštát p. R. - ANO 30,1 %, SPOLU 21,3 %, STAČILO 10,9 %.
 • EUROVOLBY: Zubří - ANO 27,8 %, SPOLU 20,1 %, AUTO+PŘÍSAHA 12,7 %
 • Město Frenštát p. R. rozdává kompostéry na bioodpad. Info na www.mufrenstat.cz
 • Frenštát p. R. má nové logo a mění vizuální styl.
 • Město Zubří hledá mzdovou účetní. Více info na www.mesto-zubri.cz
 • KAM VYRAZIT: Čtení pro děti s Opičí matkou,, 18. 6. 2024 v 16.00, Knihovna Frenštát p. R.
 • KAM VYRAZIT: Na kafíčko do knihovny, odpolední čtení, 19. 6. 2024 v 15.00, Městská knihovna Rožnov p. R.
 • KAM VYRAZIT: Slam Poetry na terase, 20. 6. 2024 v 18.30, Domu kultury Frenštát p. R.
 • KAM VYRAZIT: Rožnov mě baví, městské slavnosti, 21 - 22. 6. 2024 v 18.00, městský park Rožnov p. R.
 • KAM VYRAZIT: Tylovský jarmark, 22. 6. 2024 od 9.00, areál pivnice Harcovna, Rožnov p. R.
 • KAM VYRAZIT: Kontakt fest, festival, 22. 6. 2024 od 10.00, Amfiteátr na Horečkách Frenštát p. R.

ZÁZNAM: Jednání zastupitelstva města Rožnov p. R. | 19.9.2023

1 – Jmenování zapisovatele, určení ověřovatelů zápisu a 3. členné návrhové komise
2 – Schválení programu zasedání zastupitelstva města
3 – Informace o kontrole plnění úkolů uložených MěÚ zastupitelstvem města a vyřízení podnětů
4 – Zpráva o činnosti rady města
5 – Informace o investičních akcích Kulturní centrum a Přístavba městské knihovny
6 – Volba člena strategického výboru – stažen
7 – Oznámení o vzdání se funkce přísedícího Okresního soudu ve Vsetíně
8 – Změna Zásad pro odměňování neuvolněných členů zastupitelstva, členů výborů a komisí
9 – Aktualizace předpisu č. PZ/02 Pravidla pro udělování ocenění a poskytování záštit města Rožnov pod Radhoštěm
10 – Informace o podpoře zdravotních služeb v Rožnově pod Radhoštěm
11 – Projednání a schválení rozpočtového opatření číslo 6/2023
12 – Poskytnutí zápůjčky za účelem financování nové ordinace Ortodoncie
13 – Projednání vydání obecně závazné vyhlášky o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí – zvýšení místního koeficientu pro některé části města od roku 2024
14 – Aktualizace Koncepce rozvoje bydlení města Rožnov pod Radhoštěm 2018 – 2028
15 – Informace o nákupu sportovní haly
16 – Projednání a schválení smlouvy o poskytnutí dotace Fotbalovému clubu FC Rožnov p. R. na technické zhodnocení fotbalového hřiště
17 – Opakované vyhlášení záměru na prodej 2 bytových jednotek v bytovém domě Lesní č. p. 2330 Rožnov pod Radhoštěm
18 – Vyhlášení záměru na prodej bytové jednotky 1688/19 v bytovém domě Valašská 1688, Rožnov pod Radhoštěm
19 – Vyhlášení záměru na prodej bytových jednotek na ulici lesní 2330 v Rožnově pod Radhoštěm stávajícím nájemcům
20 – Projednání vítězných nabídek na prodej bytových jednotek a schválení prodeje pěti bytových jednotek v bytovém domě Lesní č. p. 2330 Rožnov pod Radhoštěm.
21 – Projednání a schválení směny části pozemku p. č. 1555/2 o výměře 230 m2 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm za část pozemku p. č. 1554 o výměře 230 m2 ve vlastnictví EP Rožnov, a.s., vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm
22 – Projednání budoucího výkupu pozemků od společnosti ATINERA s.r.o. – v lokalitě ulice Meziříčská a ulice 5. května související s realizací studie „Revitalizace prostoru u nádraží v Rožnově p. R“
23 – Projednání a schválení nákupu pozemku p. č. st. 2604, jehož součástí je stavba ubytovacího zařízení č.p. 1077 (bývalý internát) a pozemku p. č. 1002/64 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm
24 – Projednání a schválení výkupu pozemku p. č. 1998/6 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm
25 – Prodej části pozemku p. č. 1306/1 ve vlastnictví města a nabytí celého pozemku p. č. 1306/2 do vlastnictví města to vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm – lokalita Rosava
26 – Projednání a schválení Plánovací smlouvy (Smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví k věcem) na vybudování a převod technické infrastruktury na a v pozemku p. č. 837/1 v k.ú. Tylovice, stavby „ROŽNOV POD RADHOŠTĚM PRODLOUŽENÍ VODOVODU K PARCELE 390/2“ v lokalitě „Balkán“ se soukromými investory.
27 – Projednání změny smlouvy o výkupu inženýrských sítí č. 180/2019/OSM v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm od soukromých vlastníků (lokalita Rybníčky Pod Kozincem) do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm-úprava vyplacení poslední splátky – stažen
28 – Informace k průmyslové zóně Zubersko – budoucí výkup pozemků pro smíšenou stezku
29 – Zpráva ředitele Hasičského sboru Rožnov pod Radhoštěm
30 – Informace, podněty

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button