tvb24
 • EUROVOLBY: Rožnov p. R. - SPOLU 25, 4 %, ANO 22,3 %, AUTO+PŘÍSAHA 9,5 %.
 • EUROVOLBY: Frenštát p. R. - ANO 30,1 %, SPOLU 21,3 %, STAČILO 10,9 %.
 • EUROVOLBY: Zubří - ANO 27,8 %, SPOLU 20,1 %, AUTO+PŘÍSAHA 12,7 %
 • Město Frenštát p. R. rozdává kompostéry na bioodpad. Info na www.mufrenstat.cz
 • Frenštát p. R. má nové logo a mění vizuální styl.
 • Město Zubří hledá mzdovou účetní. Více info na www.mesto-zubri.cz
 • KAM VYRAZIT: Čtení pro děti s Opičí matkou,, 18. 6. 2024 v 16.00, Knihovna Frenštát p. R.
 • KAM VYRAZIT: Na kafíčko do knihovny, odpolední čtení, 19. 6. 2024 v 15.00, Městská knihovna Rožnov p. R.
 • KAM VYRAZIT: Slam Poetry na terase, 20. 6. 2024 v 18.30, Domu kultury Frenštát p. R.
 • KAM VYRAZIT: Rožnov mě baví, městské slavnosti, 21 - 22. 6. 2024 v 18.00, městský park Rožnov p. R.
 • KAM VYRAZIT: Tylovský jarmark, 22. 6. 2024 od 9.00, areál pivnice Harcovna, Rožnov p. R.
 • KAM VYRAZIT: Kontakt fest, festival, 22. 6. 2024 od 10.00, Amfiteátr na Horečkách Frenštát p. R.

ZÁZNAM: Jednání zastupitelstva města Rožnov p. R. | 20.6.2023

1 – Jmenování zapisovatele, určení ověřovatelů zápisu a 3. členné návrhové komise
2 – Schválení programu zasedání zastupitelstva města
3 – Informace o kontrole plnění úkolů uložených MěÚ zastupitelstvem města a vyřízení podnětů
4 – Zpráva o činnosti rady města
5 – Informace o investičních akcích Kulturní centrum a Přístavba městské knihovny
6 – Pojmenování stávajících nepojmenovaných úseků ulic (prodloužení definičních čar ulic)
7 – Návrh na udělení CENY MĚSTA 2023
8 – Rezignace člena Strategického výboru Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm
9 – Projednání závěrečného účtu Sdružení Mikroregion Rožnovsko za rok 2022
10 – Projednání a schválení rozpočtového opatření číslo 5/2023
11 – Projednání a schválení Smlouvy o půjčce a dalším postupu v souvislosti s realizací stavby
„Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky – Rožnov pod Radhoštěm“ – předřazen za bod 5
12 – Projednání a schválení závěrečného účtu města 2022 a účetní závěrky 2022
13 – Projednání závěrečného účtu Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko za rok 2022
14 – Projednání a schválení Dodatku č. 3 k úvěrové smlouvě ČSOB – 127 mil Kč – posun čerpání a
splátek
15 – Projednání a schválení Dodatku č. 1 k úvěrové smlouvě (Komerční Banka, a.s.) – 170 mil Kč –
posun čerpání a splátek
16 – Projednání a schválení dohody o ukončení ručení za úvěr projektu Čistá řeka Bečva II
17 – Zpráva o stavu ovzduší v lokalitě Rožnov pod Radhoštěm
18 – Individuální dotace 2023 II. kolo
19 – Projednání a schválení Plánovací smlouvy (Smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví k
věcem) na vybudování a převod technické a dopravní infrastruktury ke stavbě „Příprava území pro
výstavbu RD – Umístění komunikace, inž. sítí dané lokality“ se soukromými investory v lokalitě Balkán
(začátek střední ulice), k.ú. Tylovice..
20 – Projednání a schválení směny části pozemku p. č. 1219/1 o výměře 29 m2 ve vlastnictví města
Rožnov pod Radhoštěm za část pozemku p. č. 46/1 o výměře 14 m2 a část pozemku p. č. 46/4 o
výměře 15 m2 , vše v k.ú. Tylovice. – stažen
21 – Vyhlášení záměru na prodej bytových jednotek v bytovém domě Lesní č. p. 2330 Rožnov pod
Radhoštěm
22 – Zpráva jednatele společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o.
23 – Schválení změny zakladatelské listiny společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o.
24 – Zpráva jednatele společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o.
25 – Zpráva jednatele společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o.
26 – Zpráva jednatele společnosti TV Beskyd s.r.o.
27 – Informace k fungování Výboru pro dostavbu Kulturního centra
28 – Informace o konání Valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
29 – Informace o konání Valné hromady Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko
30 – Informace, podněty

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button