tvb24
 • Vláda ČR schválila investiční pobídku pro rožnovskou firmu On Semiconductor ve výši 546 milionů korun.
 • Rožnov vypsal nové výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce polikliniky.
 • 11. prosince od 15 hodin proběhne ve Frenštátě poslední letošní jednání zastupitelstva města.
 • Frenštát vyhlásil veřejnou zakázku na vybudování chodníku podél silnice I/58 v úseku Sibérie – U Bačů.
 • V úterý 12. prosince 2023 se ve 14 hodin letos naposledy sejdou rožnovští zastupitelé.
 • Město Frenštát p. R. koupilo nový traktor, který posílí kapacity Technických služeb v zimním období.
 • Frenštátská Charita hledá koledníky pro Tříkrálovou sbírku 2024.
 • Také v Zubří bude v tomto roce naposled zasedat zastupitelstvo města - čtvrtek 14. 12. 2023 od 14.00.
 • KAM VYRAZIT: Adventní setkávání, zábava, 4.-15. 12. 2023 od 10.00, Masarykovo náměstí Rožnov p. R.
 • KAM VYRAZIT: Janek Ledecký, galakoncert, 10. 12. 2023 13.00, Dům kultury Frenštát p. R.
 • KAM VYRAZIT: Chodníčky k minulosti - Jak se točí pohádka, 12. 12. 2023 v 17.00 Muzeum Zubří
 • KAM VYRAZIT: Česko zpívá koledy, 13. 12. 2023 od 17.00, náměstí Míru Frenštát p. R.
 • KAM VYRAZIT: Česko zpívá koledy, 13. 12. 2023 od 18.00, Masarykovo náměstí Rožnov p. R.
 • KAM VYRAZIT: Dárek Jam, charitativní koncert, 14. 12. 2023 od 18.00, Vrátnice Rožnov p. R.

ZÁZNAM: Jednání zastupitelstva města Rožnov p. R. | 20.6.2023

1 – Jmenování zapisovatele, určení ověřovatelů zápisu a 3. členné návrhové komise
2 – Schválení programu zasedání zastupitelstva města
3 – Informace o kontrole plnění úkolů uložených MěÚ zastupitelstvem města a vyřízení podnětů
4 – Zpráva o činnosti rady města
5 – Informace o investičních akcích Kulturní centrum a Přístavba městské knihovny
6 – Pojmenování stávajících nepojmenovaných úseků ulic (prodloužení definičních čar ulic)
7 – Návrh na udělení CENY MĚSTA 2023
8 – Rezignace člena Strategického výboru Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm
9 – Projednání závěrečného účtu Sdružení Mikroregion Rožnovsko za rok 2022
10 – Projednání a schválení rozpočtového opatření číslo 5/2023
11 – Projednání a schválení Smlouvy o půjčce a dalším postupu v souvislosti s realizací stavby
„Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky – Rožnov pod Radhoštěm“ – předřazen za bod 5
12 – Projednání a schválení závěrečného účtu města 2022 a účetní závěrky 2022
13 – Projednání závěrečného účtu Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko za rok 2022
14 – Projednání a schválení Dodatku č. 3 k úvěrové smlouvě ČSOB – 127 mil Kč – posun čerpání a
splátek
15 – Projednání a schválení Dodatku č. 1 k úvěrové smlouvě (Komerční Banka, a.s.) – 170 mil Kč –
posun čerpání a splátek
16 – Projednání a schválení dohody o ukončení ručení za úvěr projektu Čistá řeka Bečva II
17 – Zpráva o stavu ovzduší v lokalitě Rožnov pod Radhoštěm
18 – Individuální dotace 2023 II. kolo
19 – Projednání a schválení Plánovací smlouvy (Smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví k
věcem) na vybudování a převod technické a dopravní infrastruktury ke stavbě „Příprava území pro
výstavbu RD – Umístění komunikace, inž. sítí dané lokality“ se soukromými investory v lokalitě Balkán
(začátek střední ulice), k.ú. Tylovice..
20 – Projednání a schválení směny části pozemku p. č. 1219/1 o výměře 29 m2 ve vlastnictví města
Rožnov pod Radhoštěm za část pozemku p. č. 46/1 o výměře 14 m2 a část pozemku p. č. 46/4 o
výměře 15 m2 , vše v k.ú. Tylovice. – stažen
21 – Vyhlášení záměru na prodej bytových jednotek v bytovém domě Lesní č. p. 2330 Rožnov pod
Radhoštěm
22 – Zpráva jednatele společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o.
23 – Schválení změny zakladatelské listiny společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o.
24 – Zpráva jednatele společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o.
25 – Zpráva jednatele společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o.
26 – Zpráva jednatele společnosti TV Beskyd s.r.o.
27 – Informace k fungování Výboru pro dostavbu Kulturního centra
28 – Informace o konání Valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
29 – Informace o konání Valné hromady Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko
30 – Informace, podněty

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button