tvb24
  • Zastupitelé Rožnova p. R. budou o budoucnosti stavby kulturního centra rozhodovat 18. března.
  • V Rožnově p. R. se i letos můžete zapojit do květnové výzvy Do práce na kole..
  • Město Frenštát p. R. hledá řidiče nákladního automobilu. Info na mufrenstat.cz
  • Ve Frenštátě p. R. přivítali osm nových občánků města.
  • Město Zubří hledá referenta majetkové správy - Klub Zubří. Info na www.mesto-zubri.cz
  • KAM VYRAZIT: 3D Tisk, Robotika a programování pro děti, 5. 3. 2024 v 14.00, Idealab Frenštát p. R.
  • KAM VYRAZIT: Propojovací chodník Zubří, veřejné projednání, 5. 3. 2024 v 16.00, Městská knihovna Zubří
  • KAM VYRAZIT: Pochopte dnešní mládež, přednáška, 5. 3. 2024 v 17.00, Malý sál DK Frenštát p. R.
  • KAM VYRAZIT: František Kotleta, beseda, 6. 3. 2024 v 17.00, Městská knihovna Rožnov p. R.
  • KAM VYRAZIT: Behind the door, koncert, 6. 3. 2024 v 19.00, Vrátnice Rožnov p. R.

ZÁZNAM: Jednání zastupitelstva města Rožnov p. R. | 21.2.2023

1 – Jmenování zapisovatele, určení ověřovatelů zápisu a 3 členné návrhové komise
2 – Schválení programu zasedání zastupitelstva města
3 – Informace o kontrole plnění úkolů uložených MěÚ zastupitelstvem města a vyřízení podnětů
4 – Zpráva o činnosti rady města
5 – Informace o investičních akcích Kulturní centrum a Přístavba městské knihovny
6 – Informace o spolupráci města Rožnov pod Radhoštěm s partnerskými městy v roce 2023
7 – Zpráva o činnosti Odboru strategického rozvoje a projektů
8 – Aktualizace Akčního plánu Strategického plánu rozvoje města
9 – Projednání a schválení Plánu přípravy na stárnutí 2023–2024 a Rodinné politiky města Rožnov pod Radhoštěm 2023-2024
10 – Projednání a schválení deklarace k podpoře udržitelného rozvoje v rámci Místní agendy 21
11 – Projednání a schválení rozpočtového opatření číslo 1/2023
12 – Poskytnutí zápůjčky za účelem financování nové zubní ordinace
13 – Programová podpora 2023
14 – Projednání a schválení dodatku č. 8 smlouvy o spolupráci s Národním muzem v přírodě, příspěvkovou organizací, Valašským muzeem v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
15 – Projednání a schválení koupě pozemku p. č. 211/6 o výměře 10 m2 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ve vlastnictví I H
16 – Projednání a schválení koupě pozemku p. č. 6453 o výměře 14 m2 ve vlastnictví L D a prodej části pozemku p. č. 4933 o nové výměře 195 m2 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm do majetku L D, vše k.ú. Rožnov pod Radhoštěm
17 – Projednání a schválení koupě pozemků p. č. 35/4 o výměře 8 m2, p. č. 1337/3 o výměře 40 m2 a p. č. 1337/72 o výměře 17 m2, vše v k. ú. Tylovice, ve vlastnictví A B
18 – Projednání a schválení koupě pozemku p. č. 216/4 o výměře 20 m2 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ve vlastnictví M C.
19 – Projednání a schválení koupě pozemku p. č. 36/2 o výměře 3 m2 v k. ú. Tylovice, ve vlastnictví K S
20 – Projednání a schválení kupní smlouvy č. 20/2023/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a Národním muzeem v přírodě (prodej pozemku města p. č. 3690/34 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm bývalý náhon u administrativní budovy Národního muzea v přírodě)
21 – Projednání a schválení kupní smlouvy č. 19/2023/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a SYNOT REAL ESTATE, k.s., (koupě budovy čp 487 – Společenský dům a okolních pozemků městem v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm)
22 – Projednání a schválení Plánu Společných Zařízení (PSZ) v rámci probíhající „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm“ v lokalitě Hradisko
23 – Vyvěšení tibetské vlajky na budově Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm dne 10. března 2023
24 – Výroční zpráva o činnosti městské policie 2022
25 – Informace, podněty

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button