tvb24.cz
  • Rožnov vydal novou knihu z edice Malé tisky - Příběhy zahrady mrtvých.
  • Frenštát získal dotaci 3 895 950 korun na revitalizaci veřejného osvětlení.
  • Nominace na ocenění Sportovec roku Rožnova p. R. za rok 2022 je možné podávat do 28. 2. 2023.
  • Nominace na ocenění Sportovec roku Frenštátu p. R. za rok 2022 je možné podávat do 15. 2. 2023.
  • Cena vodného ve Frenštátě p. R. je pro rok 2023 stanovena na 56,32 Kč/m3, stočného na 58,97 Kč/m3.
  • Město Zubří hledá tajemníka/tajemnici úřadu. Termín podání přihlášek do 27. 3. 10:00 hodin.
  • KAM VYRAZIT: Írán - dvě tváře Persie, beseda s Michalem Štěpánkem, 6. 2. v 18.00, Knihovna Zubří
  • KAM VYRAZIT: Dotknout se hory, vernisáž výstavy, 7. 2. 2023, výstavní síň A. Poláška Frenštát p. R.
  • KAM VYRAZIT: Dobrý večer s humorem, zábavný pořad, 8. 2. 2023 v 19.00 hodin, Brillovka Rožnov p. R.
  • KAM VYRAZIT: Sraz cestovatelů, besedy, 10. - 11. 2. 2023, kino a velký sál DK Frenštát p. R.

ZÁZNAM: Jednání zastupitelstva města Zubří | 10.11.2022

1. Zahájení, schválení programu
2. Jmenování zapisovatele a určení ověřovatelů zápisu
3. Volba návrhové komise
4. Dotazy k činnosti RM
5. Prezentace projektu tréninková hala – účast Ing. arch. Janča
6. Záměr práva stavby – tréninková hala
7. Stavební úpravy č. p. 824
8. RO ZM 11/2022
9. Vodohospodářský majetek – zrušení usnesení
10. Rozpočet města na rok 2023 – informace
11. Místní akční skupina Rožnovsko, z. s. – delegování
12. Prodej nemovité věci – části pozemku p. č. 3973/119 p. Dořičáková – vyhlášení záměru
13. Prodej nemovité věci – pozemku p. č. 1624 – p. Krupa
14. Diskuze
15. Závěr

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button