Pozor na předškolní vzdělávání pětiletých dětí. Je povinné

Povinnost předškolního vzdělávání se od 1. září 2017 týká 137 dětí s trvalým pobytem v Rožnově pod Radhoštěm. Ilustrační foto: MŠ 1. máje 1153

Rodiče, jejichž děti nedochází do mateřské školy, musí své potomky, kteří do 31. srpna dosáhnou věku pěti let, přihlásit k předškolnímu vzdělávání.

Zápisy se konají v mateřinkách zřizovaných městem 15. a 16. května od 8 do 14 hodin.

Povinnost předškolního vzdělávání se od 1. září 2017 týká 137 dětí s trvalým pobytem v Rožnově pod Radhoštěm.

„Pro zákonné zástupce, jejichž dětí už do mateřinky dochází, se nic nemění. Pokud však ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho jeho zákonný zástupce přihlásit k předškolnímu vzdělávání, a to ve spádové nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu,“ upozornil vedoucí odboru školství městského úřadu Dušan Vrážel.

Zákonní zástupci dětí, na něž se povinnost předškolního vzdělávání vztahuje a dosud jejich dítě do mateřské školy nedochází, obdrží do konce dubna od ředitelky mateřské školy pozvánku k zápisu podle spádové oblasti, do které dítě podle místa trvalého pobytu přísluší.

Nepřihlášení dítěte k povinnému předškolnímu vzdělávání je považováno za přestupek, za který lze uložit pokutu až do výše pěti tisíc korun.

Bližší informace naleznou zákonní zástupci v dubnovém vydání Spektra Rožnovska a na webových stránkách města.

Komentáře

NAPIŠTE KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here