Referendum v Zubří je neplatné

Z výsledků je patrné, že se voliči přikláněli spíše k zastavení výstavby areálu. Foto: Veronika Kusá

Zubřané hlasovali v referendu o realizaci projektu multifunkčního areálu. V sobotu 17. června mohli rozhodnout, zda chtějí areál, který zahrnuje vnitřní bazén pro školy a veřejnost s provozem wellness a provoz bufetu s dětským koutkem a kuželnou, venkovní nerezové bazény se zázemím, a výstavbu Lékařského domu a Komunitního domu pro seniory, který má vyjít na více než 120 milionů korun.

Hlasování se muselo zúčastnit alespoň 35 procent oprávněných osob, aby bylo rozhodnutí v místním referendu platné. To se ovšem nestalo. K hlasování se dostavilo pouze 1345 z celkového počtu 4491 oprávněných osob, přičemž počet platných hlasů byl 1328.
Občané měli možnost hlasovat v sobotu od osmi rána do čtyř hodin odpoledne v pěti volebních okrscích. Z 1328 platných hlasů se 617 voličů vyjádřilo pro stavbu, 710 proti ní. Jejich názory byly různé.

,,Já jsem proti. Mysím, že by to bylo nevyužité. V Rožnově je koupaliště i krytý bazén,ve Valmezu taky včetně wellnesu, což je v rámci dojezdu v pohodě. Navíc mi připadá, že to přišlo v nepravou dobu. Není to zaštítěné dotacemi a jít do toho je obrovský risk a velká zátěž pro město,“ vyjádřil se Miroslav Koleček.

,,Hlasovala jsem pro, sportovní vyžití tady totiž chybí a bazén je úžasná věc a co se týče Domova seniorů, tak ten tady chybí už spoustu let,“ poznamenala Zuzana Stolariková.
,,Já hlasovala proti, je to nesmyslná věc, finančně absolutně nezvladatelná. Nemůžeme jít do něčeho, co nemůžeme zvládnout. Jsou to idealisté, kteří budou hlasovat pro,“ vyjádřila svůj názor Marie Koláčková.

Z výsledků je patrné, že se voliči přikláněli spíše k zastavení výstavby areálu. I přesto, že svůj názor vyjádřilo mnoho lidí, stále jich nebylo dost, aby bylo referendum platné.
,,Referendum není platné, to znamená, že projekt běží dál. Zhruba osmdesát procent všech voličů s projektem nemá problém, dvacet procent se vyjádřilo proti, takže my s projektem pokračujeme,“ nechal se slyšet starosta Lubomír Vaculín.

Referendu předcházelo mnoho krkolomných zasedání a hlasování o tom, zda se vůbec bude konat. O jeho prosazení se odpůrci na zasedání snažili už v polovině dubna, kde se většina zastupitelů zdržela hlasování. Proto se odpůrci rozhodli za referendum zahájit petici. Výsledkem bylo nasbíraných 1510 podpisů lidí, kteří byli pro referendum v otázce ,,Jste pro krytý bazén? a podaný návrh na konání lidového hlasování. Mezitím se koalice rozhodla referendum podpoří, ovšem v jiném znění. Na čtrnáctém zasedání z 11. května v okamžiku schvalování programu nebyl v sále dostatečný počet zastupitelů pro jeho schválení, proto starosta zasedání ukončil. Zubří i nadále mělo zájem na konání místního referenda, proto bylo svoláno mimořádné zasedání na čtvrtek 18. května. Zde na třetí pokus zastupitelstvo referendum odsouhlasilo. Opozici, která o lidové hlasování celou dobu usilovala, se však nelíbilo znění otázky, které je podle nich příliš dlouhé a spojuje dvě věci dohromady. Také termín chtěla opozice posunout a spojit s říjnovým konáním voleb do poslanecké sněmovny. Starosta jej ovšem naplánoval na polovinu června především proto, že chtěl znát názor občanů ještě dříve, než podepíše smlouvu s realizátorem stavby areálu.

,,Kdyby bylo referendum platné, tak se nemůže do dvou let konat další o stejné otázce. Naštěstí to dopadlo dobře, je neplatné, takže my budeme chtít určitě prosadit naše hlasování v období voleb. Referendum, které vymyslel starosta, bereme jako účelný tah, aby zmařilo to naše,“ vyjádřil se opoziční zastupitel Vladimír Krupa.

NAPIŠTE KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here