Rožnov vstoupil do Národní sítě Zdravých měst a uspořádal Den zdraví

Den Zdraví přilákal do Společenského domu stovky lidí. Foto: Aleš Luchesi

Ochutnávky výrobků z bio farem, měření tlaku, cholesterolu či cukru, trénink paměti, poznávání zdravé a nezdravé stravy, cvičení proti bolestem zad a nácvik první pomoci. To vše bylo připraveno pro lidi, kteří přišli ve čtvrtek 20. dubna do Společenského domu na Den zdraví.

„Vstoupili jsme do Národní sítě Zdravých měst, díky čemuž můžeme lépe řešit mnoho témat. Například chceme lépe komunikovat s občany a efektivněji řídit úřad, ale také šířit osvětu o udržitelném rozvoji mimo jiné pomocí kampaní, jichž je Den zdraví součástí,“ přiblížil místostarosta Jan Kučera.

Velkou pozornost vzbudila u příchozích možnost nechat si změřit tlak.

„Výsledky byly různé, ale častěji, než jsme předpokládali, jsme naměřili vysoký tlak. Překvapilo nás, že se většina lidí neléčí a o svém handicapu neví. Doporučila bych všem absolvovat preventivní prohlídky,“ upozornila pracovnice lékárny Jitka Strýčeková.

Chodíte na preventivní prohlídky?

Zájem byl také o cvičení proti bolestem zad.

„Důležité je vědět, že ženy mohou začít cvičit už tři měsíce po porodu. A záleží jen na nich, jestli k tomu přiberou děti, nebo ne. Babycross vychází z vývojové kineziologie, což znamená z pohybu dítěte od narození do zhruba roku,“ vysvětlila lektorka Lucie Říhová.

Svůj stánek měli i zástupci Českého červeného kříže, tady si lidé mohli vyzkoušet, jak správně provést masáž srdce. První ročník dne zdraví uspořádali pracovníci Střediska volného času ve spolupráci s městem Rožnov pod Radhoštěm.

Rožnov pod Radhoštěm vstoupil do mezinárodně certifikované asociace Národní síť Zdravých měst ČR na sklonku dubna.

Posláním asociace je podpora kvality veřejné správy na místní a regionální úrovni, zejména zaváděním mezinárodně uznávaných standardů, jako jsou například Projekt Zdravé město, WHO, Agenda 21 a podobně. Rožnov se také zapojil do projektu zaměřeného na zefektivnění veřejné správy a veřejné služby.

„Národní síť Zdravých měst svým členům nabízí velmi dobrý servis. Od vzdělávání, přes poradenství až například po pomoc při přípravě projektů a žádostí o dotace. Využívat také chceme dobrou praxi získanou z ostatních členských měst při řešení problémů z nejrůznějších oblastí činnosti města a městské úřadu,“ připomněl Jan Kučera.

Místní agenda 21 je založena na třech hlavních pilířích.

„Tím prvním je kvalitní strategické plánování města. Druhým pilířem je zapojení občanů. Tady už řadu metod realizujeme, například veřejná projednávání nebo veřejné interpelace. Rádi bychom zavedli ještě takzvaném fórum, tedy setkání s Rožnovany, při kterém u několika stolů s různými tématy může široká veřejnost diskutovat o problémech z dané oblasti. Lidé pak vyberou deset největších problémů města s tím, že se na těchto oblastech rok intenzivně pracuje a následně proběhne vyhodnocení,“ řekl Jan Kučera.

Třetím pilířem Místní agendy 21 je systematické směřování města k udržitelnému rozvoji mimo jiné také pomocí kampaní, například k významným dnům jako jsou Den Země, Den Zdraví nebo Den bez aut.

 

 

NAPIŠTE KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here