Rožnované vytřídili dvakrát více elektrospotřebičů než v roce 2015

Obyvatelé města v loňském roce recyklovali prostřednictvím sběrného dvora 1 191 televizorů, 377 monitorů a 11 033 kilogramů drobného elektrozařízení. Ilustrační foto: archiv SR

O tom, že velká část Rožnovanů považuje třídění odpadu za samozřejmost, svědčí certifikát, který obdržela radnice od společnosti Asekol. Z něj vyplývá, že obyvatelé města v loňském roce recyklovali prostřednictvím sběrného dvora 1 191 televizorů, 377 monitorů a 11 033 kilogramů drobného elektrozařízení.

Tím Rožnov pod Radhoštěm dle přepočtů uspořil 477,82 megawatt elektřiny, 23 726 litrů ropy a 21,17 tun primárních surovin. A emise skleníkových plynů snížil o 104,24 tun CO2 ekvivalentu, a produkci nebezpečných odpadů o 461,05 tun. „Výše uvedené čísla jsou ve srovnání s rokem 2015 více než dvojnásobná,” řekl mluvčí města Tomáš Gross.

Ekologicky třídit elektroodpad je v Rožnově možné už několik let. „Jeho sběr a recyklaci zajišťuje společnost Asekol, která nám dále poskytuje přesné informace o tom, kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky zodpovědnému třídění ušetřili a pomohli tak životnímu prostředí,” přiblížila Lenka Němcová z odboru správy majetku.

Kromě elektroodpadu třídí obyvatelé Rožnova také papír, plast, sklo, nápojové kartony, textil a kovy. Občanům za přístup k třídění odpadů a k ochraně životního prostředí patří veliké poděkování,“ řekla Lenka Němcová.

NAPIŠTE KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here