Ulici 1. máje sužuje doprava i nekvalitní veřejný prostor

Cílem Ječmen studia je zlepšit jak průchodnost územím, tak možnost zde chvíli pobýt. Dopravně také olomoučtí autoři doplňují jednosměrku od pošty k bývalému ředitelství Tesly. Repro: Ječmen studio

Opuštěné veřejné prostranství před bývalým ředitelstvím Tesly projde v příštích letech revitalizací. Radnice oslovila tři ateliéry, které zpracovaly studie. Veřejnosti je architekti představili poprvé ve středu 21. června.

„Chceme pro lidi vytvořit příjemný veřejný prostor tak, aby umožnil jejich setkávání, odpočinek i pohybovou aktivitu. Samozřejmostí je zklidnění dopravy,“ vysvětlil městský architekt Jan Horký s tím, že obnova bude rozdělena do etap, z nichž první část by mohla být zahájena už v příštím roce.

WMA Architects člení náměstí před bývalým ředitelstvím Tesly na tři základní části: bezbariérovou zpevněnou plochu směrem od budovy s cílem zapojit ji do prostoru, pobytovou střední část mlatovou a zelenou část u bytového domu. Opavští architekti oddělují náměstí od ulice 1. máje nízkou stavbou altánu s různými funkcemi, od toalet přes možné zázemí kavárny po prostý přístřešek. V dopravě doplňují kruhový objezd do křižovatky u vjezdu do průmyslového areálu a jednosměrnou propojku od pošty směrem k bývalému ředitelství.

Návrh Studia Ječmen si hraje s výškovým uspořádáním plochy, když vytváří na hlavní diagonále svažující se zářez. Chodník postupně klesá až k možné vodní hladině uprostřed plochy. Odtěženou zeminu olomoučtí autoři využívají pro modelaci terénu v bezprostředním okolí. Cílem je zlepšit jak průchodnost územím, tak možnosti zde chvíli pobýt. Dopravně také doplňují jednosměrku od pošty k bývalému ředitelství Tesly.

Studie zlínských autorek z architektonické kanceláře Ellement pojímá plochu velmi jednoduše a sjednocuje ji umístěním mírně zapuštěné kruhové zpevněné plochy bez bližšího určení. Je tedy univerzální, umožňuje různou orientaci aktivit a využití. Plochu doplňuje vodní mlha pro letní zchlazení. Dopravní organizace zůstává veskrze zachována, podobně jako ostatní návrhy však rozšiřují stání za bytovým domem a také vedle pošty.

Do konce prázdnin budou pracovníci radnice sbírat názory společností, které v areálu sídlí, ale také veřejnosti. Poté bude o návrzích jednat stavební komise, která doporučí jednu z variant. O tom, zda se půjde tou, či onou cestou, rozhodnou radní. Konečnou zelenou dá realizaci zastupitelstvo.

„Na této straně města je tolik lidí, že si kvalitní veřejný prostor zaslouží. Chceme jim umožnit, aby se měli kde potkávat. Bylo by příjemné, kdyby se tady konaly trhy, koncerty či volnočasové a pohybové aktivity. V první fázi chceme využít nejvýše dva miliony korun tak, aby se prostor nastartoval a oživil,“ řekl starosta Radim Holiš s tím, že do obnovy se finančně zapojí i místní firmy.

Lidé, kteří náměstím procházejí téměř denně, plánovanou revitalizaci vítají.

„Dříve, za časů Tesly, se problémy průmyslového areálu nijak nedotýkaly města. Když se ale zrušila brána a oba konce se staly průjezdnými, začaly se specifické problémy tohoto území dotýkat i obyvatel bytových domů. Doprava je velkou zátěží a domnívám se, že by se měla vyřešit tak, aby nezasahovala do sídliště. Návrhy jsou orientovány na to, aby tady lidé našli pohodu, ale ne všechny řeší velké množství projíždějících aut. Tohle by ale mělo být jednou z priorit,“ řekl například Jan Tomčík.

„To, jak teď prostor vypadá, je tak trochu ostuda. Náměstí by určitě mělo sloužit veřejnosti, přičemž je třeba brát v potaz to, jaké je zde složení obyvatel. Jsou zde děti, to ano, ale více je tady seniorů. Proto bych si přála, aby bylo před budovou více odpočinkových laviček, stromů, které poskytují stín a květinových záhonů. A určitě by zde měla zůstat socha,“ vyslovila názor předsedkyně Klubu seniorů Anneliese Přikrylová.

Studie zlínských autorek z architektonické kanceláře Ellement pojímá plochu velmi jednoduše a sjednocuje ji umístěním mírně zapuštěné kruhové zpevněné plochy bez bližšího určení. Repro: Ellement
Opavští autoři studia WMA Architects oddělují náměstí od ulice 1. máje nízkou stavbou altánu s různými funkcemi, od toalet přes možné zázemí kavárny po prostý přístřešek. V dopravě doplňují kruhový objezd do křižovatky u vjezdu do průmyslového areálu a jednosměrnou propojku od pošty směrem k bývalému ředitelství. Repro: WMA Architects

 

NAPIŠTE KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here