Územní studie zabrání vzniku dalších satelitů

Zpracování největších území, Balkán a Na Drahách, kde by do deseti let mohlo stát sto čtyřicet rodinných domů, představili ve středu 26. července majitelům pozemků pracovníci brněnské společnosti Archislužba. Ilustrační foto: archiv SR

Rožnov pod Radhoštěm si nechal zpracovat urbanistické studie rozvojových lokalit, které vydefinovaly plochy určené k individuální zástavbě, ale také k dopravní a technické obslužnosti a k veřejnému prostoru.

Zpracování podmínek zástavby největších území, Balkán a Na Drahách, kde by do deseti let mohlo vyrůst sto čtyřicet rodinných domů, představili ve středu 26. července majitelům tamních pozemků pracovníci brněnské společnosti Archislužba. Další dvě lokality, U Sladského potoka a Pod Chlácholovem, budou s veřejností prodiskutovány v průběhu srpna. Podmínky pro umisťování a prostorové uspořádání staveb a opatření na pozemcích by měly být definitivně zpracovány včetně veškerých připomínek v říjnu.

„Studie rozvojových lokalit pro individuální bydlení připravujeme tak, abychom zdůraznili potenciál a klady jednotlivých území. Obytné prostředí musí být kvalitní, nechceme, aby to byly další satelity, které v republice vznikaly v devadesátých letech,“ přiblížil Lukáš Pecka z kanceláře Archislužba.

Urbanistické studie nastavují limity objemového a plošného uspořádání lokality, tedy výškové hladiny zástavby a její hustoty, a také požadavky na urbanistickou a architektonickou kvalitu, včetně umístění veřejného prostoru, který poskytne kvalitní zázemí budoucím obyvatelům.

Nová zástavba musí mít podle městského architekta Jana Horkého hlavu a patu. Urbanistické studie pak poslouží vlastníkům pozemků k tomu, aby se zorientovali v tom, co se bude dít okolo.

„A důležitá je také pro nás. Pokud nevím, kudy povede ulice, tak těžko udělám kanalizační řád, těžko udělám vodovod. Potřebuji vědět, kudy půjdou komunikace a jestli mají normový spád, jakým způsobem vyřeším dešťové vody, jak bude vypadat ta či která ulice, jestli tam bude stromořadí, nebo parkovací stání nebo kombinace obojího,“ vylíčil Jan Horký.

Stavební zákon podle něj také ukládá, že na určitý počet čtverečních metrů plochy zastavěné domy musí být vybudován daný počet plochy veřejného prostranství. „Jde zkrátka o jakousi koordinaci zájmů tak, aby se v tom území dobře žilo a aby jednotliví stavebníci měli ušetřenou práci,“ řekl městský architekt.

Do doby, než budou urbanistické studie definitivně schváleny, nebude v území individuální výstavba možná. „Není možné tam pustit investory bez toho, aby byla nadefinovaná jasná pravidla, jak bude území vypadat,“ upozornil starosta Radim Holiš.

Jedním ze zhruba dvou desítek lidí, kteří se na radnici přišli s územní studií lokalit Balkán a Na Drahách seznámit, byl Pavel Řezníček.

„Přivedl mě zájem a zvědavost, máme zde totiž pozemek a chceme vědět, jak a kdy jej budeme moci využít,“ zdůvodnil muž z Kunčic pod Ondřejníkem.

 

Komentáře

NAPIŠTE KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here