Základní škola Pod Skalkou hledá ředitele

Školu zatím vede Zita Koláčková. Ilustrační foto: archiv SR

Základní škola Pod Skalkou hledá ředitele. Kristina Kubečková rezignovala k poslednímu červenci na svou funkci.

Důvodem jejího odchodu je každoroční úbytek žáků, kteří si často od první třídy vybírají raději jiné městem zřizované školy. „Tento negativní trend byl předmětem diskuse i na zastupitelstvu města a paní ředitelku jsme si předvolali také na jednání rady města. Naším cílem je stabilizovat pedagogický sbor na škole a také přesvědčit rodiče nejen ze spádové oblasti, že Podskalka je dobrou školou s kvalitním výukovým programem. Proto jsem rezignaci paní Kubečkové přijal a tento její krok hodnotím pozitivně,“ řekl Radim Holiš

Podle místostarosty Jana Kučery, který má oblast školství ve své gesci, realizovala Kristina Kubečková ve škole řadu změn, připravovala zajímavé a přínosné projekty. „Její odchod z funkce ukazuje odvahu řešit nastalou situaci. Za odvedenou práci ji určitě patří také poděkování,“ doplnil Jan Kučera.

Vyjádření Kristiny Kubečkové se nepodařilo Spektru Rožnovska získat, na webových stránkách školy uvádí:  „S ohledem na změny, které aktuálně proběhly v mém profesním životě, mne od 1. srpna 2017 již nenajdete ve funkci ředitelky ZŠ Pod Skalkou.
V plném rozsahu mě zastupuje Mgr. Zita Koláčková. Dovolte mi, abych všem rodičům a žákům, kolegům, spolupracovníkům, zástupcům nejrůznějších organizací a firem poděkovala za roky úžasné spolupráce a popřála pevné zdraví a vše dobré jak v osobním, tak profesním životě. Všechna setkání vnímám jako velká obohacení. Přeji všem hodně síly a odvahy k tomu, abyste mohli dělat svoji práci a žít podle hodnot, které neurčuje nikdo jiný, jen vy sami.“

Město už na uvolněné místo vyhlásilo výběrové řízení s předpokládaným nástupem 1. listopadu. Uchazeči, kteří se do něj chtějí přihlásit, musí splňovat zákonem dané požadavky pro výkon funkce, musí být znalý školské problematiky, organizace a řízení příspěvkových organizací a příslušných právních předpisů, a osobnostní předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ředitelky základní školy.

 

 

Komentáře

NAPIŠTE KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here