Zápisy do škol se posouvají na duben

V letošním roce čeká na rodiče i jejich potomky řada nových povinností. Pětileté děti budou muset chodit do školky, zápis do prvních tříd se posouvá na duben.

K zápisům do rožnovských základních škol by mělo stejně jako loni dorazit 160 dětí. Ilustrační foto: Alexandra Buršíková

Termín zápisů do základních škol se mění. Podle novely školského zákona se posunuje do období mezi 1. a 30. dubnem. Povinná školní docházka navíc nebude začínat v šesti letech první třídou, ale v pěti letech rokem mateřské školy.

„Přesný termín zápisu, který je vždy jednotný pro všechny školy, upřesníme do patnáctého března tak, aby všichni rodiče dostali informaci s předstihem,“ slíbil vedoucí odboru školství městského úřadu Dušan Vrážel.

V Rožnově pod Radhoštěm mají možnost plnit školní docházku také děti s trvalým pobytem mimo katastr města, pokud mají jejich zákonní zástupci zájem.

„V tomto případě však rodičům doporučujeme, aby se, pokud tak již neučinili, spojili s vedením příslušné základní školy,“ upozornil Dušan Vrážel.

Rožnovské základky přivítají ve školním roce 2017/2018 zhruba 160 prvňáčků.

Počet dětí, které s rodiči zamíří k zápisu, tak bude obdobný jako loni.  „Kolik jich ve skutečnosti 1. září usedne do školních lavic, bude upřesněno v červnu mimo jiné až po projednání všech žádostí o odklad školní docházky,“ doplnil mluvčí města Tomáš Gross.

V Rožnově se nachází pět městských devítiletek, soukromá Sedmikráska a krajská Základní škola Rožnov, Tyršovo nábřeží.

NAPIŠTE KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here