tvb24
 • Vedení rožnovské radnice chystá k realizaci 25 investičních akcí.
 • Město Rožnov p. R. nabízí zdarma tašky na tříděný odpad. K vyzvednutí jsou ve vestibulu úřadu.
 • V Rožnově proběhne 28. 2. veřejné projednání změn autobusové linky Dolní Paseky - Koryčanské Paseky.
 • Město Frenštát p. R. přijímá nominace na ocenění Sportovec roku 2023. Info na www.mufrenstat.cz
 • Zastupitelé Frenštátu p. R. se k dalšímu jednání sejdou 29. 2. v 15 hodin. Sledujte živě na Beskydu.
 • Město Zubří nabízí k pronájmu části nebytových prostor v Klubu pro zájmovou a spolkovou činnost.
 • KAM VYRAZIT: Píseň jako symbol, beseda, 27. 2. 2024 od 17:00, Muzeum Zubří
 • KAM VYRAZIT: Jan Spěváček a Aleš Kauer, přednáška, 27. 2. 2024 v 17.00, Městská knihovna Rožnov p. R.
 • KAM VYRAZIT: Jak na tablet a chytrý telefon, workshop, 28. 2. 2024 v 8.30, Městská knihovna Rožnov p. R.
 • KAM VYRAZIT: Dobrý večer s muzikálem, 28. 2. 2024 v 19.00, Společenský dům Rožnov p. R.
 • KAM VYRAZIT: Slawinski Theorem, koncert, 28. 2. 2024 ve 20.00, Hudební klub Vrátnice Rožnov p. R.

ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Frenštát p. R. | 14.4.2022

1) Zahájení, schválení programu
2) Určení navrhovatelů usnesení
3) Určení ověřovatelů zápisu
4) Usnesení ze schůzí RM
5) Kontrola plnění usnesení ZM
6) Zápisy z kontrolního a finančního výboru ZM
7) Různé – občané
8) Informace k využití jídelny a kuchyně v DPS Rožnovská
9) Výroční zpráva za rok 2021
10) Zpráva o bezpečnostní situaci ve městě za rok 2021
11) Výroční zpráva za rok 2020 MAS Lašsko
12) Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města pro Moravskoslezský kraj na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 4. výzva“
13) Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města pro Moravskoslezský kraj na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ (sedmá žádost)
14) Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města pro Moravskoslezský kraj na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ (osmá žádost)
15) Prodej  části pozemku p. č. 4293/2, p. č. 518/2 k. ú. Frenštát pod Radhoštěm
16) Zveřejnění záměru darovat část pozemku p. č. 662/1 k. ú. Frenštát pod Radhoštěm o předpokládané výměře 15 m2
17) Prodej pozemku parc. č. st. 2297 k. ú. Frenštát pod Radhoštěm
18) Prodej pozemků parc. č. 1558/70 a parc. č. 1558/73 k. ú. Tichá na Moravě
19) Prodej části pozemku p. č. 2105/3, k.ú. Frenštát pod Radhoštěm
20) Cyklostezka Tichá – žádost o odkoupení pozemků
21) Schválení žádosti o zařazení návrhu obchvatu města do „Bílé knihy MSK“
22) Přijetí dotace z rozpočtu MSK na projekt „Rozšíření služeb a modernizaci Turistického informačního centra“
23) Přijetí dotace z rozpočtu MSK a uzavření smlouvy o dotaci na projekt „Vybudování „stellplatz“  zázemí v Autokempu Frenštát pod Radhoštěm 2022″
24) Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 402/2021/OIR o poskytnutí nadačního příspěvku z Nadace ČEZ na projekt Osvětlení 2 přechodů na ul. Palackého ve Frenštátě pod Radhoštěm
25) Změna rozpočtu na rok 2022 – rozpočtové opatření č. 3
26) Zhodnocování financí za rok 2021
27) Informace o aktuálním stavu plnění Plánu oprav majetku a investic města Frenštát pod Radhoštěm
28) Informace o dotačních projektech
29) Obecně závazná vyhláška o nočním klidu
30) Různé
31) Závěr

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button