tvb24
 • Vláda ČR schválila investiční pobídku pro rožnovskou firmu On Semiconductor ve výši 546 milionů korun.
 • Cenu města Rožnov p. R. za rok 2023 získala společnost Neovit s.r.o. za rekonstrukci Brillovky.
 • Město Frenštát p. R. převzalo novou část parkoviště u Domu s pečovatelskou službou.
 • Rožnovské i frenštátské náměstí už zdobí vánoční strom, slavnostně se rozsvítí v pátek 1. prosince.
 • Město Frenštát p. R. získalo dotaci na projekt Odborná pomoc pro rodiny. Info na www.mufrenstat.cz
 • Město Frenštát p. R. koupilo tankovací nádrž na pohonné hmoty. Úspora má být až 2 Kč na litru nafty.
 • Frenštátská Charita hledá koledníky pro Tříkrálovou sbírku 2024.
 • KAM VYRAZIT: Rozsvícení Vánočního stromu, 1. 12. 2023, celodenní program, náměstí Míru
 • KAM VYRAZIT: Rozsvícení Vánočního stromu a jarmark, 1.-2. 12. 2023 v 17.00, Masarykovo náměstí
 • KAM VYRAZIT: Rozsvícení Vánočního stromu, 3. 12. 2023 v 15.00, centrum Zubří
 • KAM VYRAZIT: Vánoční hvězdička, divadlo, 3. 12. 2023 v 15.30, malý sál Domu kultury Frenštát p. R.

ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Frenštát p. R. | 15.9.2022

1) Zahájení, schválení programu
2) Určení navrhovatelů usnesení
3) Určení ověřovatelů zápisu
4) Usnesení ze schůzí RM
5) Kontrola plnění usnesení ZM
6) Zápisy z kontrolního a finančního výboru ZM
7) Různé – občané
8) Přijetí příspěvku SFDI na akci „Pěší komunikace podél silnice I/58 Siberie – U Bačů“
9) Poskytnutí podpory formou dotace – projekt „Přírodní zahrada ZŠ Tyršova – Zelená učebna“
10) Přijetí dotace a uzavření smlouvy s MSK – Studie optimalizace obecního systému nakládání s komunálními odpady na území města Frenštát pod Radhoštěm
11) Přijetí dotace MVČR – Modernizace městského kamerového dohlížecího systému
a činnost asistenta prevence kriminality
12) Přijetí dotace – MAP III
13) Darovací smlouva Nadační fond STUDENT
14) Odpisy pohledávek
15) Udělení ceny sv. Martina pro rok 2022
16) Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města pro Moravskoslezský kraj na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ (9. žádost)
17) Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města pro Moravskoslezský kraj na
spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ (desátá žádost)
18) Informace k prodeji části pozemku p. č. 922/16, části p. č. 4322/1 a p. č. 865/1, p. č. 4498/19 k. ú. Frenštát pod Radhoštěm
19) Převody nemovitých věcí – revokace usnesení – směna pozemků p. č. 1184/2, 1159, 1166/2 k. ú. Frenštát pod Radhoštěm
20) Převody nemovitých věcí – bezúplatný převod ideální 1/8 pozemku parc. č. 4306/2 k. ú. Frenštát pod Radhoštěm
21) Převody nemovitých věcí – směna části pozemku parc. č. 2273 za pozemek parc. č. 4470/4 k. ú. Frenštát pod Radhoštěm
22) Převody nemovitých věcí – darování pozemku parc. č. 4372/11 a 4372/12 k. ú. Frenštát pod Radhoštěm
23) Převody nemovitých věcí – prodej pozemku parc. č. 3724/8 k. ú. Frenštát pod Radhoštěm
24) Převody nemovitých věcí – prodej pozemku parc. č. 1086/1 k. ú. Frenštát pod Radhoštěm
25) Převody nemovitých věcí – prodej části pozemku p. č. 1962/4 k. ú. Frenštát pod Radhoštěm
26) Převody nemovitých věcí – Prodej části pozemku parc. č. 351/1 k. ú. Frenštát pod Radhoštěm
27) Změna rozpočtu na rok 2022 – rozpočtové opatření č. 5
28) Průběžné plnění Akčního plánu 2022
29) Zásobník projektů Města Frenštát pod Radhoštěm
30) Informace o stavu plnění Plánu oprav majetku a investic města Frenštát pod Radhoštěm
31) Informace o dotačních projektech
32) Různé
33) Závěr

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button