tvb24
 • Volby do Evropského parlamentu proběhnou ve dnech 7. a 8. června 2024.
 • V Rožnově p. R. odstartoval další ročník soutěže Kvetoucí město. Info na www.roznov.cz
 • Do rožnovského městského parku byly umístěny dvě nové zemní trampolíny.
 • Ve Frenštátě p. R. začala obnova nástřiků 39 přechodů pro chodce.
 • Rozhledna na Velkém Javorníku bude z důvodu pravidelné údržby do konce června uzavřena.
 • V Zubří je možné podávat návrhy v rámci participativního rozpočtu pro rok 2025.
 • KAM VYRAZIT: Bezruký Frantík, divadlo, 24. 5. 2024 v 18:00, Klub Zubří
 • KAM VYRAZIT: Fratelli Bilan - Kouzelné zvuky, koncert, 24. 5. 2024 v 19:00, Dům kultury Frenštát p. R.
 • KAM VYRAZIT: Včera bylo pozdě, Oměj, REK, koncert, 24. 5. 2024 ve 20:00, Vrátnice Rožnov p. R.
 • KAM VYRAZIT: Šípková Růženka, loutkové divadlo, 25. 05. 2024 v 10:00, Městská knihovna Rožnov p. R.
 • KAM VYRAZIT: Jak na tablet a chytrý telefon, 28. 05. 2024 v 08:30, Městská knihovna Rožnov p. R.

ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Frenštát p. R. 16.12.2021

1) Zahájení, schválení programu
2) Určení navrhovatelů usnesení
3) Určení ověřovatelů zápisu
4) Usnesení ze schůzí RM
5) Kontrola plnění usnesení ZM
6) Zápisy z kontrolního a finančního výboru ZM
7) Různé – občané
8) Návrh Jednacího řádu Zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm
9) Zásobník projektů města Frenštát pod Radhoštěm
10) Směrnice pro převod nemovitého majetku
11) Zveřejnění pronájmu pozemků
12) Postup transformace organizační složky Středisko sociálních služeb
13) Aktualizace č. 1 “Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a navazujících aktivit na
období let 2021-2024 na území SO ORP Frenštát pod Radhoštěm”
14) Dotace z rozpočtu Fondu sociálních služeb – Poskytování dotací pro sociální oblast
a navazující aktivity pro rok 2022
15) Finanční dar
16) Individuální dotace – TJ Frenštát pod Radhoštěm, spolek
17) Individuální dotace – Tělocvičná jednota Sokol Frenštát pod Radhoštěm
18) Úprava rozpočtu k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města
19) Spolufinancování města v rámci kotlíkových dotací – 4. výzva
20) Nabídkové řízení na prodej části pozemku p. č. 2974/20, p. č. 2974/14 k. ú. Frenštát pod
Radhoštěm
21) Nabídkové řízení na prodej části pozemků p. č. 2958, p. č. 2974/20, k. ú. Frenštát pod
Radhoštěm
22) Nabídkové řízení na prodej části pozemku p. č. 2974/20, k. ú. Frenštát pod Radhoštěm
23) Prodej pozemku p. č. 1052/2 k. ú. Frenštát pod Radhoštěm
24) Prodej pozemku p. č. St. 623/3 k. ú. Frenštát pod Radhoštěm
25) Prodej pozemku p. č. 2105/3 k. ú. Frenštát pod Radhoštěm
26) Prodej pozemku p. č. 4772 k. ú. Frenštát pod Radhoštěm
27) Prodej části pozemků p. č. 4341/1, p. č. 4545/1, k. ú. Frenštát pod Radhoštěm
28) Prodej části pozemku p. č. 1962/4 k. ú. Frenštát pod Radhoštěm
29) Směna pozemků p. č. 1184/2, 1159, 1166/2 k. ú. Frenštát pod Radhoštěm
30) Uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o spolupráci obcí uzavřené pro rozvoj lokality Horečky
ze dne 20. 12. 2012
31) Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o kontokorentním úvěru
32) Dlouhodobý úvěr ve výši 50 mil. Kč na realizaci investičních akcí města
33) Pověření rady města k provedení změny rozpočtu roku 2022
34) Změna rozpočtu na rok 2021 – rozpočtové opatření č. 9
35) Rozpočet na rok 2022
36) Vyhodnocení návrhu na změnu Územního plánu Frenštát pod Radhoštěm
37) Informace o dotačních projektech
38) Informace o aktuálním stavu plnění Plánu oprav majetku a investic města Frenštát pod
Radhoštěm za rok 2021
39) Různé

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button