tvb24
 • Vláda ČR schválila investiční pobídku pro rožnovskou firmu On Semiconductor ve výši 546 milionů korun.
 • Rožnov vypsal nové výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce polikliniky.
 • 11. prosince od 15 hodin proběhne ve Frenštátě poslední letošní jednání zastupitelstva města.
 • Frenštát vyhlásil veřejnou zakázku na vybudování chodníku podél silnice I/58 v úseku Sibérie – U Bačů.
 • V úterý 12. prosince 2023 se ve 14 hodin letos naposledy sejdou rožnovští zastupitelé.
 • Město Frenštát p. R. koupilo nový traktor, který posílí kapacity Technických služeb v zimním období.
 • Frenštátská Charita hledá koledníky pro Tříkrálovou sbírku 2024.
 • Také v Zubří bude v tomto roce naposled zasedat zastupitelstvo města - čtvrtek 14. 12. 2023 od 14.00.
 • KAM VYRAZIT: Adventní setkávání, zábava, 4.-15. 12. 2023 od 10.00, Masarykovo náměstí Rožnov p. R.
 • KAM VYRAZIT: Janek Ledecký, galakoncert, 10. 12. 2023 13.00, Dům kultury Frenštát p. R.
 • KAM VYRAZIT: Chodníčky k minulosti - Jak se točí pohádka, 12. 12. 2023 v 17.00 Muzeum Zubří
 • KAM VYRAZIT: Česko zpívá koledy, 13. 12. 2023 od 17.00, náměstí Míru Frenštát p. R.
 • KAM VYRAZIT: Česko zpívá koledy, 13. 12. 2023 od 18.00, Masarykovo náměstí Rožnov p. R.
 • KAM VYRAZIT: Dárek Jam, charitativní koncert, 14. 12. 2023 od 18.00, Vrátnice Rožnov p. R.

ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Frenštát p. R. | 23.6.2022

1) Zahájení, schválení programu
2) Určení navrhovatelů usnesení
3) Určení ověřovatelů zápisu
4) Usnesení ze schůzí RM
5) Kontrola plnění usnesení ZM
6) Zápisy z kontrolního a finančního výboru ZM
7) Různé – občané
8) Návrh o partnerství a spolupráci mezi městem Frenštát pod Radhoštěm a městem Dymer (UA)
9) Stanovení počtu zastupitelů města Frenštátu pod Radhoštěm pro volby do zastupitelstva města pro volební období 2022-2026
10) Informace k bezúplatnému převodu fotbalového areálu TJ Frenštát pod Radhoštěm, spolku
11) Změna zřizovacích listin organizační složky TS a organizační složky SMSZ
12) ASTRA c. v. č. – dodatek ke zřizovací listině
13) Přemístění registrované sociální služby NZDM
14) Plán využití objektu města Kalusova 1170 a části DPS Rožnovská 346
15) Úprava rozpočtu k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města – Tělocvičná jednota Sokol Frenštát pod Radhoštěm
16) Dotace z rozpočtu Fondu sociálních služeb – Poskytování dotací pro sociální oblast a navazující aktivity pro rok 2022
17) Individuální dotace – SK BESKYD Frenštát p. R., z. s.
18) Individuální dotace – TJ Frenštát pod Radhoštěm, spolek – Lanová dráha
19) Individuální dotace – TJ Frenštát pod Radhoštěm, spolek – Memoriál J. Rašky FIS Cup ve skoku na lyžích
20) Dotační program č. 1 Podpora sportovní a tělovýchovné činnosti pro rok 2022 – II. kolo
21) Zřízení peněžních fondů města
22) Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Mikroregion Frenštátsko za rok 2021, Zpráva o přezkoumání hospodaření a zápis z jednání dozorčí rady Mikroregionu Frenštátsko
23) Memorandum o podpoře projektu CÉRKA a revitalizaci rozvojových území po hornické činnosti v oblasti Mikroregionu Frenštátsko
24) Převody nemovitých věcí – směna pozemků p. č. 1184/2, 1159, 1166/2  k . ú. Frenštát pod Radhoštěm
25) Převody nemovitých věcí – prodej části pozemku p. č. 922/16, části p. č. 4322/1 a p. č. 865/1, p. č. 4498/19  k. ú. Frenštát pod Radhoštěm
26) Převody nemovitých věcí – prodej částí pozemků parc. č. 2430/1 a parc. č. 2430/4 k. ú. Frenštát pod Radhoštěm
27) Převody nemovitých věcí – cyklostezka Tichá
28) Převody nemovitých věcí – prodej pozemků parc. č. 2380/2, p. č. 2380/3, p. č. 2384/1 p. č . 2385 k. ú. Frenštát pod Radhoštěm
29) Převody nemovitých věcí – směna části pozemku parc. č. 2273 za pozemek parc. č. 4470/ 4 k. ú. Frenštát pod Radhoštěm
30) Převody nemovitých věcí – prodej objektu č.p. 1462 na pozemku parc. č. st. 2299 a pozemku parc. č. 1587/2 k. ú. Frenštát pod Radhoštěm
31) Převody nemovitých věcí – prodej pozemku parc. č. 3724/8  k. ú. Frenštát pod Radhoštěm
32) Převody nemovitých věcí – darovaní části pozemku p. č. 662/1 k. ú. Frenštát p. R., nabytí části pozemku darem parc. č. st. 1499 k. ú. Frenštát p. R.
33) Přijetí dotace – Program regenerace MPR a MPZ na rok 2022
34) Přijetí dotace – Regenerace sídl. Školská čtvrť – II. etapa, část B1
35) SmVaK – Zprávy provozovatele vodovodů a kanalizací města podle uzavřené Koncesní smlouvy
36) Finanční dar – Linka bezpečí, z. s.
37) Změna rozpočtu na rok 2022 – rozpočtové opatření č. 4
38) Účetní závěrka za rok 2021
39) Závěrečný účet města za rok 2021
40) Vyhodnocení návrhů na změnu Územního plánu Frenštát pod Radhoštěm
41) Informace o plnění Plánu oprav a investic města na rok 2022
42) Informace o dotačních projektech
43) Různé

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button