tvb24
 • Vláda ČR schválila investiční pobídku pro rožnovskou firmu On Semiconductor ve výši 546 milionů korun.
 • Cenu města Rožnov p. R. za rok 2023 získala společnost Neovit s.r.o. za rekonstrukci Brillovky.
 • Město Frenštát p. R. převzalo novou část parkoviště u Domu s pečovatelskou službou.
 • Rožnovské i frenštátské náměstí už zdobí vánoční strom, slavnostně se rozsvítí v pátek 1. prosince.
 • Město Frenštát p. R. získalo dotaci na projekt Odborná pomoc pro rodiny. Info na www.mufrenstat.cz
 • Město Frenštát p. R. koupilo tankovací nádrž na pohonné hmoty. Úspora má být až 2 Kč na litru nafty.
 • Frenštátská Charita hledá koledníky pro Tříkrálovou sbírku 2024.
 • KAM VYRAZIT: Rozsvícení Vánočního stromu, 1. 12. 2023, celodenní program, náměstí Míru
 • KAM VYRAZIT: Rozsvícení Vánočního stromu a jarmark, 1.-2. 12. 2023 v 17.00, Masarykovo náměstí
 • KAM VYRAZIT: Rozsvícení Vánočního stromu, 3. 12. 2023 v 15.00, centrum Zubří
 • KAM VYRAZIT: Vánoční hvězdička, divadlo, 3. 12. 2023 v 15.30, malý sál Domu kultury Frenštát p. R.

ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Frenštát p. R. 24.2.2022

1) Zahájení, schválení programu
2) Určení navrhovatelů usnesení
3) Určení ověřovatelů zápisu
4) Usnesení ze schůzí RM
5) Kontrola plnění usnesení ZM
6) Zápisy z kontrolního a finančního výboru ZM
7) Různé – občané
8) Dotační program č. 1 Podpora sportovní a tělovýchovné činnosti pro rok 2022
9) Dotační program č. 2 Podpora zájmové činnosti pro rok 2022
10) Dotační program č. 3 Obnova objektů v městské památkové zóně Frenštát pod Radhoštěm pro rok 2022
11) Zápisy z jednání dozorčí rady Mikroregionu Frenštátsko za rok 2021
12) Návrh Obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřizovaných městem Frenštát pod Radhoštěm
13) Místní akční plán III
14) Kontrola Ministerstva vnitra
15) Podnět k projednání, prošetření a financování akce B7
16) Zřízení věcného předkupního práva
17) Směrnice Fond péče o zaměstnance
18) Směrnice pro převod nemovitého majetku
19) Prodej pozemku p. č. st. 623/3 k. ú. Frenštát pod Radhoštěm
20) Prodej části pozemku p. č. 4520/1 k. ú. Frenštát pod Radhoštěm
21) Prodej částí pozemků parc. č. 2430/1 a parc. č. 2430/4 k. ú. Frenštát pod Radhoštěm
22) Prodej části pozemku p. č. 922/16, části p. č. 4322/1 a p. č. 865/1, p. č. 4498/19 k. ú. Frenštát pod Radhoštěm
23) Prodej části pozemku p. č. 4293/2, p. č. 518/2 k. ú. Frenštát pod Radhoštěm
24) Prodej spoluvlastnického podílu ideální 1/2 pozemku p. č. 4156/1 k. ú. Frenštát pod Radhoštěm
25) Směna pozemků p. č. 1184/2, 1159, 1166/2 k . ú. Frenštát pod Radhoštěm
26) Nabídkové řízení na prodej části pozemku p. č. 2974/20, p. č. 2974/14 k. ú. Frenštát pod Radhoštěm
27) Nabídkové řízení na prodej části pozemků p. č. 2958, p. č. 2974/20, k. ú. Frenštát pod Radhoštěm
28) Projekt „Pěší komunikace podél silnice I/58 Sibérie – U Bačů“
29) Akční plán 2021 – vyhodnocení
30) Návrh Akčního plánu 2022
31) Změna rozpočtu na rok 2022 – rozpočtové opatření č. 2
32) Informace o stavu záměru prodeje areálu CO skladů
33) Informace o dotačních projektech
34) Informace o aktuálním stavu plnění Plánu oprav majetku a investic města Frenštát pod Radhoštěm za rok 2021
35) Regenerace městské památkové zóny 2022
36) Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. 17000245 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky
37) Různé

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button