tvb24
 • Volby do Evropského parlamentu proběhnou ve dnech 7. a 8. června 2024.
 • V Rožnově p. R. odstartoval další ročník soutěže Kvetoucí město. Info na www.roznov.cz
 • Do rožnovského městského parku byly umístěny dvě nové zemní trampolíny.
 • Ve Frenštátě p. R. začala obnova nástřiků 39 přechodů pro chodce.
 • Rozhledna na Velkém Javorníku bude z důvodu pravidelné údržby do konce června uzavřena.
 • V Zubří je možné podávat návrhy v rámci participativního rozpočtu pro rok 2025.
 • KAM VYRAZIT: Bezruký Frantík, divadlo, 24. 5. 2024 v 18:00, Klub Zubří
 • KAM VYRAZIT: Fratelli Bilan - Kouzelné zvuky, koncert, 24. 5. 2024 v 19:00, Dům kultury Frenštát p. R.
 • KAM VYRAZIT: Včera bylo pozdě, Oměj, REK, koncert, 24. 5. 2024 ve 20:00, Vrátnice Rožnov p. R.
 • KAM VYRAZIT: Šípková Růženka, loutkové divadlo, 25. 05. 2024 v 10:00, Městská knihovna Rožnov p. R.
 • KAM VYRAZIT: Jak na tablet a chytrý telefon, 28. 05. 2024 v 08:30, Městská knihovna Rožnov p. R.

ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Frenštát p. R. 24.2.2022

1) Zahájení, schválení programu
2) Určení navrhovatelů usnesení
3) Určení ověřovatelů zápisu
4) Usnesení ze schůzí RM
5) Kontrola plnění usnesení ZM
6) Zápisy z kontrolního a finančního výboru ZM
7) Různé – občané
8) Dotační program č. 1 Podpora sportovní a tělovýchovné činnosti pro rok 2022
9) Dotační program č. 2 Podpora zájmové činnosti pro rok 2022
10) Dotační program č. 3 Obnova objektů v městské památkové zóně Frenštát pod Radhoštěm pro rok 2022
11) Zápisy z jednání dozorčí rady Mikroregionu Frenštátsko za rok 2021
12) Návrh Obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřizovaných městem Frenštát pod Radhoštěm
13) Místní akční plán III
14) Kontrola Ministerstva vnitra
15) Podnět k projednání, prošetření a financování akce B7
16) Zřízení věcného předkupního práva
17) Směrnice Fond péče o zaměstnance
18) Směrnice pro převod nemovitého majetku
19) Prodej pozemku p. č. st. 623/3 k. ú. Frenštát pod Radhoštěm
20) Prodej části pozemku p. č. 4520/1 k. ú. Frenštát pod Radhoštěm
21) Prodej částí pozemků parc. č. 2430/1 a parc. č. 2430/4 k. ú. Frenštát pod Radhoštěm
22) Prodej části pozemku p. č. 922/16, části p. č. 4322/1 a p. č. 865/1, p. č. 4498/19 k. ú. Frenštát pod Radhoštěm
23) Prodej části pozemku p. č. 4293/2, p. č. 518/2 k. ú. Frenštát pod Radhoštěm
24) Prodej spoluvlastnického podílu ideální 1/2 pozemku p. č. 4156/1 k. ú. Frenštát pod Radhoštěm
25) Směna pozemků p. č. 1184/2, 1159, 1166/2 k . ú. Frenštát pod Radhoštěm
26) Nabídkové řízení na prodej části pozemku p. č. 2974/20, p. č. 2974/14 k. ú. Frenštát pod Radhoštěm
27) Nabídkové řízení na prodej části pozemků p. č. 2958, p. č. 2974/20, k. ú. Frenštát pod Radhoštěm
28) Projekt „Pěší komunikace podél silnice I/58 Sibérie – U Bačů“
29) Akční plán 2021 – vyhodnocení
30) Návrh Akčního plánu 2022
31) Změna rozpočtu na rok 2022 – rozpočtové opatření č. 2
32) Informace o stavu záměru prodeje areálu CO skladů
33) Informace o dotačních projektech
34) Informace o aktuálním stavu plnění Plánu oprav majetku a investic města Frenštát pod Radhoštěm za rok 2021
35) Regenerace městské památkové zóny 2022
36) Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. 17000245 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky
37) Různé

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button