tvb24
 • Vláda ČR schválila investiční pobídku pro rožnovskou firmu On Semiconductor ve výši 546 milionů korun.
 • Cenu města Rožnov p. R. za rok 2023 získala společnost Neovit s.r.o. za rekonstrukci Brillovky.
 • Město Frenštát p. R. převzalo novou část parkoviště u Domu s pečovatelskou službou.
 • Rožnovské i frenštátské náměstí už zdobí vánoční strom, slavnostně se rozsvítí v pátek 1. prosince.
 • Město Frenštát p. R. získalo dotaci na projekt Odborná pomoc pro rodiny. Info na www.mufrenstat.cz
 • Město Frenštát p. R. koupilo tankovací nádrž na pohonné hmoty. Úspora má být až 2 Kč na litru nafty.
 • Frenštátská Charita hledá koledníky pro Tříkrálovou sbírku 2024.
 • KAM VYRAZIT: Rozsvícení Vánočního stromu, 1. 12. 2023, celodenní program, náměstí Míru
 • KAM VYRAZIT: Rozsvícení Vánočního stromu a jarmark, 1.-2. 12. 2023 v 17.00, Masarykovo náměstí
 • KAM VYRAZIT: Rozsvícení Vánočního stromu, 3. 12. 2023 v 15.00, centrum Zubří
 • KAM VYRAZIT: Vánoční hvězdička, divadlo, 3. 12. 2023 v 15.30, malý sál Domu kultury Frenštát p. R.

ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Frenštát p. R. 24.6.2021

1) Zahájení, schválení programu
2) Určení navrhovatelů usnesení
3) Určení ověřovatelů zápisu
4) Usnesení ze schůzí RM
5) Kontrola plnění usnesení ZM
6) Zápisy z kontrolního a finančního výboru ZM
7) Různé – občané
8) Transformace OS SSS
9) Schválení kandidátů přísedících Okresního soudu v Novém Jičíně
10) Bezúplatný převod fotbalového areálu TJ Frenštát pod Radhoštěm, spolku
11) Finanční dar – Linka bezpečí
12) Finanční dar – SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Frenštát pod Radhoštěm
13) Individuální dotace – Mgr. Lucie Hüttl Jakšíková
14) Individuální dotace – TJ Frenštát pod Radhoštěm
15) Individuální dotace – TJ Frenštát pod Radhoštěm, lanová dráha Frenštát pod Radhoštěm – Horečky
16) Dotační program: Dotační program č. 1 Podpora sportovní a tělovýchovné činnosti pro rok 2021
17) Dotační program: Dotační program č. 2 Podpora zájmové činnosti pro rok 2021
18) Dotační program: Dotační program č. 3 Obnova objektů v městské památkové zóně Frenštát pod Radhoštěm pro rok 2021
19) Dotace pro sociální oblast a navazující aktivity – II. kolo
20) Přijetí dotace – Program regenerace MPR a MPZ na rok 2021
21) Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Mikroregion Frenštátsko za rok 2020 a zápisy z jednání dozorčí rady Mikroregionu Frenštátsko
22) Schválení účetní závěrky za rok 2020
23) Závěrečný účet města za rok 2020
24) Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů
25) Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku z pobytu
26) Střednědobý výhled rozpočtu města Frenštát pod Radhoštěm
27) Změna rozpočtu na rok 2021 – rozpočtové opatření č. 4
28) Návrh na revokaci usnesení ZM č. 467/20/ZM/2021
29) Převody nemovitých věcí – Bezúplatný převod pozemků parc. č. 780/7, 780/9, 780/10, 780/12, 780/13
30) Převody nemovitých věcí – Prodej části pozemku parc. č. 2129/3
31) Převody nemovitých věcí – Prodej části  pozemku parc. č. 4293/2
32) Převody nemovitých věcí – Prodej částí pozemků parc.č. 2958, 2974/20
33) Převody nemovitých věcí – Prodej části pozemku parc.č. 4520/1
34) Přijetí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku z Nadace ČEZ na projekt „Osvětlení 2 přechodů v ul. Palackého ve Frenštátě pod Radhoštěm
35) Informace o dotačních projektech
36) Informace o aktuálním stavu plnění – Plánu investic a oprav majetku
37) Různé

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button