ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Rožnov p. R. | 10.5.2022

1 – Jmenování zapisovatele, určení ověřovatelů zápisu a 3. členné návrhové komise
2 – Schválení programu zasedání zastupitelstva města
3 – Informace k rezignaci zastupitele, slib nového zastupitele
4 – Rezignace na post radního města, volba nového radního města
5 – Informace o kontrole plnění úkolů uložených MěÚ zastupitelstvem města a vyřízení podnětů
6 – Zpráva o činnosti rady města
7 – Informace o stávajícím počtu zaměstnanců MÚ včetně dat z benchmarkingu
8 – Informace o České poště
9 – Informace o investičních akcích Kulturní centrum a Přístavba městské knihovny
10 – Projednání a schválení rozpočtového opatření číslo 6/2022
11 – Smlouva o poskytnutí dalšího finančního příspěvku – financování autobusové linky Dolní Paseky
12 – Projednání a schválení OZV o zkrácení doby nočního klidu v roce 2022
13 – Zpráva o činnosti energetika města
14 – Informace o monitorovací stanici kvality ovzduší
15 – Projednání a schválení směny nově odděleného pozemku p. č. 1152/4 díl „a“ o výměře 156 m2 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm za nově oddělený pozemek p. č. 1152/38 o výměře 156 m2 ve vlastnictví Z S, vše v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm.
16 – Projednání a schválení směny nově odděleného pozemku p. č. 1543/96 o výměře 25 m2 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm za nově oddělený pozemek p. č. 1543/95 o výměře 25 m2 ve vlastnictví P Š, vše v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm.
17 – Revokace usnesení č. 11/23/ZM/22/02/2022 ze dne 22.02.2022 a projednání a schválení kupní smlouvy na výkup pozemků p. č. 1910/32 a p. č. 3630/18 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm
18 – Projednání a schválení směnné smlouvy č. 92/2022/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a společností ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC, s.r.o. (směna části městského pozemku p. č. 1040/2 za část pozemku p. č. 1002/62 ve vlastnictví ON SEMICONDUCTOR, vše v k. ú. Rožnov p. Radh. – v rámci projektu Revitalizace náměstí. 1.máje).
19 – Projednání a schválení směnné smlouvy č. 93/2022/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a soukromým vlastníkem S.K. (směna části městského pozemku p. č. 3237/5 za část pozemku soukromého vlastníka p. č. 3237/6 vše v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm.
20 – Informace o spolupráci města Rožnov pod Radhoštěm s partnerskými městy v roce 2022
21 – Vydání obecně závazné vyhlášky o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství
22 – Pojmenování stávajících nepojmenovaných úseků ulic (prodloužení definičních čar ulic)
23 – Projekt přeměny městských společností – snížení základního kapitálu a změna Zakladatelské listiny společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o.
24 – Informace, podněty

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button