tvb24
 • Vedení rožnovské radnice chystá k realizaci 25 investičních akcí.
 • Město Rožnov p. R. nabízí zdarma tašky na tříděný odpad. K vyzvednutí jsou ve vestibulu úřadu.
 • V Rožnově proběhne 28. 2. veřejné projednání změn autobusové linky Dolní Paseky - Koryčanské Paseky.
 • Město Frenštát p. R. přijímá nominace na ocenění Sportovec roku 2023. Info na www.mufrenstat.cz
 • Zastupitelé Frenštátu p. R. se k dalšímu jednání sejdou 29. 2. v 15 hodin. Sledujte živě na Beskydu.
 • Město Zubří nabízí k pronájmu části nebytových prostor v Klubu pro zájmovou a spolkovou činnost.
 • KAM VYRAZIT: Píseň jako symbol, beseda, 27. 2. 2024 od 17:00, Muzeum Zubří
 • KAM VYRAZIT: Jan Spěváček a Aleš Kauer, přednáška, 27. 2. 2024 v 17.00, Městská knihovna Rožnov p. R.
 • KAM VYRAZIT: Jak na tablet a chytrý telefon, workshop, 28. 2. 2024 v 8.30, Městská knihovna Rožnov p. R.
 • KAM VYRAZIT: Dobrý večer s muzikálem, 28. 2. 2024 v 19.00, Společenský dům Rožnov p. R.
 • KAM VYRAZIT: Slawinski Theorem, koncert, 28. 2. 2024 ve 20.00, Hudební klub Vrátnice Rožnov p. R.

ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Rožnov p. R. | 21.6.2022

1 – Jmenování zapisovatele, určení ověřovatelů zápisu a 3. členné návrhové komise
2 – Schválení programu zasedání zastupitelstva města
3 – Informace o návrhu na spolufinancování výstavby vodovodu Horní Paseky
4 – Informace o kontrole plnění úkolů uložených MěÚ zastupitelstvem města a vyřízení podnětů
5 – Zpráva o činnosti rady města
6 – Informace o investičních akcích Kulturní centrum a Přístavba městské knihovny
7 – Projednání a schválení rozpočtového opatření číslo 7
8 – Projednání a schválení závěrečného účtu města 2021 a účetní závěrky 2021
9 – Projednání závěrečného účtu Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko za rok 2021
10 – Aktualizace č. 4 pravidel čerpání Fondu rozvoje technické infrastruktury
11 – Individuální dotace 2022 II. kolo
12 – Schválení realizace malého přeshraničního projektu s názvem-Revitalizácia náučného chodníka v RpR 13 – Projednání a schválení směnné smlouvy č. 142/2022/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a soukromým vlastníkem K.Z. a kupní smlouvy č. 143/2022/OSM na prodej části městského pozemku do vlastnictví soukromých vlastníků (SJM Z+E.M.), vše v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm (lokalita nad Sokolovnou).
14 – Projednání a schválení prodeje části pozemku p. č. 77, p. č. 74/1 a p. č. 3565/1 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm za účelem umístění trafostanice a smlouvy o budoucí smlouvě kupní uzavírané se společností ČEZ Distribuce, a.s.
15 – Stanovení počtu členů Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm na volební období 2022-2026
16 – Informace, podněty

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button