tvb24
 • Volby do Evropského parlamentu proběhnou ve dnech 7. a 8. června 2024.
 • V Rožnově p. R. odstartoval další ročník soutěže Kvetoucí město. Info na www.roznov.cz
 • Do rožnovského městského parku byly umístěny dvě nové zemní trampolíny.
 • Ve Frenštátě p. R. začala obnova nástřiků 39 přechodů pro chodce.
 • Rozhledna na Velkém Javorníku bude z důvodu pravidelné údržby do konce června uzavřena.
 • V Zubří je možné podávat návrhy v rámci participativního rozpočtu pro rok 2025.
 • KAM VYRAZIT: Bezruký Frantík, divadlo, 24. 5. 2024 v 18:00, Klub Zubří
 • KAM VYRAZIT: Fratelli Bilan - Kouzelné zvuky, koncert, 24. 5. 2024 v 19:00, Dům kultury Frenštát p. R.
 • KAM VYRAZIT: Včera bylo pozdě, Oměj, REK, koncert, 24. 5. 2024 ve 20:00, Vrátnice Rožnov p. R.
 • KAM VYRAZIT: Šípková Růženka, loutkové divadlo, 25. 05. 2024 v 10:00, Městská knihovna Rožnov p. R.
 • KAM VYRAZIT: Jak na tablet a chytrý telefon, 28. 05. 2024 v 08:30, Městská knihovna Rožnov p. R.

ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Rožnov p. R. 22.2.2022

1 – Jmenování zapisovatele, určení ověřovatelů zápisu a 3. členné návrhové komise
2 – Schválení programu zasedání zastupitelstva města
3 – Informace o kontrole plnění úkolů uložených MěÚ zastupitelstvem města a vyřízení podnětů
4 – Zpráva o činnosti rady města
5 – Projednání a schválení rozpočtového opatření číslo 4
6 – Programová podpora 2022
7 – Individuální dotace 2022 I. kolo
8 – Projednání a schválení Dodatku č.7 smlouvy o spolupráci s NMVP_VMP pro rok 2022
9 – Projednání a schválení zřizovací listiny příspěvkové organizace města: Téčko, příspěvková organizace 10 – Projednání a schválení koupě pozemků pod místní komunikací v lokalitě Horní Paseky Sladské
11 – Projednání a schválení prodeje části pozemku p.č. 3628/2 v k.ú.Rožnov pod Radhoštěm v lokalitě Horní Paseky Sladské
12 – Projednání a schválení směnné smlouvy č. 33/2022/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a Lesy České republiky, s.p. (směna lesního pozemku p.č. 878/1 ve vlastnictví města Rožnov p.R. za pozemky ve vlastnictví ČR – Lesy ČR v k. ú. Rožnov p.R.).
13 – Schválení návrhu odměn členům a předsedům komisí a výborů za rok 2021, kteří nejsou současně členy zastupitelstva města
14 – Volba přísedících k Okresnímu soudu ve Vsetíně pro období 2022 až 2026
15 – Projednání souhrnné hodnotící informace o mediálních výstupech společnosti TV Beskyd s.r.o.
16 – Zpráva o činnosti městské policie za rok 2021
17 – Informace o investičních akcích ve městě
18 – Informace k dopravnímu napojení průmyslové zóny Zubersko
19 – Informace k návrhu nového jednacího řádu zastupitelstva města
20 – Představení jednatele společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s.r.o.
21 – Informace, podněty

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button