tvb24
 • Vláda ČR schválila investiční pobídku pro rožnovskou firmu On Semiconductor ve výši 546 milionů korun.
 • Cenu města Rožnov p. R. za rok 2023 získala společnost Neovit s.r.o. za rekonstrukci Brillovky.
 • Město Frenštát p. R. převzalo novou část parkoviště u Domu s pečovatelskou službou.
 • Rožnovské i frenštátské náměstí už zdobí vánoční strom, slavnostně se rozsvítí v pátek 1. prosince.
 • Město Frenštát p. R. získalo dotaci na projekt Odborná pomoc pro rodiny. Info na www.mufrenstat.cz
 • Město Frenštát p. R. koupilo tankovací nádrž na pohonné hmoty. Úspora má být až 2 Kč na litru nafty.
 • Frenštátská Charita hledá koledníky pro Tříkrálovou sbírku 2024.
 • KAM VYRAZIT: Rozsvícení Vánočního stromu, 1. 12. 2023, celodenní program, náměstí Míru
 • KAM VYRAZIT: Rozsvícení Vánočního stromu a jarmark, 1.-2. 12. 2023 v 17.00, Masarykovo náměstí
 • KAM VYRAZIT: Rozsvícení Vánočního stromu, 3. 12. 2023 v 15.00, centrum Zubří
 • KAM VYRAZIT: Vánoční hvězdička, divadlo, 3. 12. 2023 v 15.30, malý sál Domu kultury Frenštát p. R.

ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Rožnov p. R. 22.2.2022

1 – Jmenování zapisovatele, určení ověřovatelů zápisu a 3. členné návrhové komise
2 – Schválení programu zasedání zastupitelstva města
3 – Informace o kontrole plnění úkolů uložených MěÚ zastupitelstvem města a vyřízení podnětů
4 – Zpráva o činnosti rady města
5 – Projednání a schválení rozpočtového opatření číslo 4
6 – Programová podpora 2022
7 – Individuální dotace 2022 I. kolo
8 – Projednání a schválení Dodatku č.7 smlouvy o spolupráci s NMVP_VMP pro rok 2022
9 – Projednání a schválení zřizovací listiny příspěvkové organizace města: Téčko, příspěvková organizace 10 – Projednání a schválení koupě pozemků pod místní komunikací v lokalitě Horní Paseky Sladské
11 – Projednání a schválení prodeje části pozemku p.č. 3628/2 v k.ú.Rožnov pod Radhoštěm v lokalitě Horní Paseky Sladské
12 – Projednání a schválení směnné smlouvy č. 33/2022/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a Lesy České republiky, s.p. (směna lesního pozemku p.č. 878/1 ve vlastnictví města Rožnov p.R. za pozemky ve vlastnictví ČR – Lesy ČR v k. ú. Rožnov p.R.).
13 – Schválení návrhu odměn členům a předsedům komisí a výborů za rok 2021, kteří nejsou současně členy zastupitelstva města
14 – Volba přísedících k Okresnímu soudu ve Vsetíně pro období 2022 až 2026
15 – Projednání souhrnné hodnotící informace o mediálních výstupech společnosti TV Beskyd s.r.o.
16 – Zpráva o činnosti městské policie za rok 2021
17 – Informace o investičních akcích ve městě
18 – Informace k dopravnímu napojení průmyslové zóny Zubersko
19 – Informace k návrhu nového jednacího řádu zastupitelstva města
20 – Představení jednatele společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s.r.o.
21 – Informace, podněty

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button