tvb24
 • Informace o uzavření lékařských ordinací v době rekonstrukce rožnovské polikliniky jsou na www.roznov.cz
 • Do rožnovského městského parku byly umístěny dvě nové zemní trampolíny.
 • Volby do Evropského parlamentu proběhnou ve dnech 7. a 8. června 2024.
 • Město Frenštát p. R. bude i v dalších letech podporovat Beskydskou sedmičku.
 • Rozhledna na Velkém Javorníku bude z důvodu pravidelné údržby do konce června uzavřena.
 • V Zubří je možné podávat návrhy v rámci participativního rozpočtu pro rok 2025.
 • KAM VYRAZIT: Jak na tablet a chytrý telefon, 28. 05. 2024 v 08:30, Městská knihovna Rožnov p. R.
 • KAM VYRAZIT: \"Zdravý selský rozum, přednáška, 29. 05. 2024 v 17:00, Městská knihovna Rožnov p. R.
 • KAM VYRAZIT: Za vrcholy Beskyd, přednáška, 30. 5. 2024 v 17:00, malý sál DK Frenštát p. R.
 • KAM VYRAZIT: Kácení máje 2024, 1. 6. 2024 v 9.30, náměstí Míru, Frenštát p. R.
 • KAM VYRAZIT: Den dětí 2024, 2. 6. 2024 od 13.00, Aquapark a přilehlý park, Frenštát p. R.

ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Rožnov p. R. 7.12.2021

1 – Jmenování zapisovatele, určení ověřovatelů zápisu a 3. členné návrhové komise
2 – Schválení programu zasedání zastupitelstva města
3 – Informace o kontrole plnění úkolů uložených MěÚ zastupitelstvem města a vyřízení podnětů
4 – Zpráva o činnosti rady města
5 – Zájem o vstup do kategorie B – MA21
6 – Informativní zpráva k reportu aktivit Akčního plánu 2022-2025
7 – Projednání a schválení Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb ORP Rožnov pod Radhoštěm
8 – Dodatek ke zřizovací listině SVČ
9 – Návratná finanční výpomoc – Iskérka
10 – Revokace usnesení č. 14/18 ze dne 14.09.2021 a projednání a schválení kupní smlouvy se zrušením věcného břemene na výkup částí pozemků p. č. 658/1 a p. č. 655 v k. ú. Tylovice
11 – Projednání a schválení smlouvy o koupi staveb veřejné technické infrastruktury „Komunikace a inženýrské sítě na parc. č. 1565/4, k. ú. Rožnov pod Radhoštěm“ od soukromých investorů v lokalitě ul. Sluneční do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm
12 – Projednání a schválení dodatku č. 2 k plánovací smlouvě stavby „Prodloužení splaškové kanalizace“ se soukromým investorem v lokalitě Horní Paseky, ul. Žerotínská v pozemcích v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm
13 – Projednání a volba kandidátů na funkci přísedících u Okresního soudu ve Vsetíně na volební období 2022–2026
14 – Projednání a schválení rozpočtového opatření číslo 12/2021
15 – Převod disponibilních zdrojů z Fondu rozvoje technické infrastruktury
16 – Investiční akce Přístavba knihovny – uvolnění kulturní rozpočtové rezervy
17 – Projednání a schválení návrhu rozpočtu města na rok 2022
18 – Projednání a schválení smlouvy o poskytnutí zálohy na finanční podporu společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o. pro rok 2022 – neprojednán
19 – Převod střediska zimní stadion, do společnosti Krytý Bazén Rožnov spol. s r.o.
20 – Investiční akce Kulturní centrum
21 – Kontrola efektivity výdajů města Rožnova p. R. na propagaci cestovního ruchu v letech 2019 a 2020
22 – Informace o cenách vodného a stočného pro rok 2022
23 – Informace, podněty

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button