tvb24
 • Vláda ČR schválila investiční pobídku pro rožnovskou firmu On Semiconductor ve výši 546 milionů korun.
 • Cenu města Rožnov p. R. za rok 2023 získala společnost Neovit s.r.o. za rekonstrukci Brillovky.
 • Město Frenštát p. R. převzalo novou část parkoviště u Domu s pečovatelskou službou.
 • Rožnovské i frenštátské náměstí už zdobí vánoční strom, slavnostně se rozsvítí v pátek 1. prosince.
 • Město Frenštát p. R. získalo dotaci na projekt Odborná pomoc pro rodiny. Info na www.mufrenstat.cz
 • Město Frenštát p. R. koupilo tankovací nádrž na pohonné hmoty. Úspora má být až 2 Kč na litru nafty.
 • Frenštátská Charita hledá koledníky pro Tříkrálovou sbírku 2024.
 • KAM VYRAZIT: Rozsvícení Vánočního stromu, 1. 12. 2023, celodenní program, náměstí Míru
 • KAM VYRAZIT: Rozsvícení Vánočního stromu a jarmark, 1.-2. 12. 2023 v 17.00, Masarykovo náměstí
 • KAM VYRAZIT: Rozsvícení Vánočního stromu, 3. 12. 2023 v 15.00, centrum Zubří
 • KAM VYRAZIT: Vánoční hvězdička, divadlo, 3. 12. 2023 v 15.30, malý sál Domu kultury Frenštát p. R.

ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Rožnov p. R. 7.12.2021

1 – Jmenování zapisovatele, určení ověřovatelů zápisu a 3. členné návrhové komise
2 – Schválení programu zasedání zastupitelstva města
3 – Informace o kontrole plnění úkolů uložených MěÚ zastupitelstvem města a vyřízení podnětů
4 – Zpráva o činnosti rady města
5 – Zájem o vstup do kategorie B – MA21
6 – Informativní zpráva k reportu aktivit Akčního plánu 2022-2025
7 – Projednání a schválení Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb ORP Rožnov pod Radhoštěm
8 – Dodatek ke zřizovací listině SVČ
9 – Návratná finanční výpomoc – Iskérka
10 – Revokace usnesení č. 14/18 ze dne 14.09.2021 a projednání a schválení kupní smlouvy se zrušením věcného břemene na výkup částí pozemků p. č. 658/1 a p. č. 655 v k. ú. Tylovice
11 – Projednání a schválení smlouvy o koupi staveb veřejné technické infrastruktury „Komunikace a inženýrské sítě na parc. č. 1565/4, k. ú. Rožnov pod Radhoštěm“ od soukromých investorů v lokalitě ul. Sluneční do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm
12 – Projednání a schválení dodatku č. 2 k plánovací smlouvě stavby „Prodloužení splaškové kanalizace“ se soukromým investorem v lokalitě Horní Paseky, ul. Žerotínská v pozemcích v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm
13 – Projednání a volba kandidátů na funkci přísedících u Okresního soudu ve Vsetíně na volební období 2022–2026
14 – Projednání a schválení rozpočtového opatření číslo 12/2021
15 – Převod disponibilních zdrojů z Fondu rozvoje technické infrastruktury
16 – Investiční akce Přístavba knihovny – uvolnění kulturní rozpočtové rezervy
17 – Projednání a schválení návrhu rozpočtu města na rok 2022
18 – Projednání a schválení smlouvy o poskytnutí zálohy na finanční podporu společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o. pro rok 2022 – neprojednán
19 – Převod střediska zimní stadion, do společnosti Krytý Bazén Rožnov spol. s r.o.
20 – Investiční akce Kulturní centrum
21 – Kontrola efektivity výdajů města Rožnova p. R. na propagaci cestovního ruchu v letech 2019 a 2020
22 – Informace o cenách vodného a stočného pro rok 2022
23 – Informace, podněty

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button