ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Zubří 7.4.2021

1. Zahájení, schválení programu
2. Jmenování zapisovatele a určení ověřovatelů zápisu
3. Volba návrhové komise
4. Rekonstrukce Klubu Zubří
5. Kupní smlouva – p. Zeman Libor
6. Darovaní budoucí příjezdové komunikace (smlouvy) – p. Kachtík
7. Prodej nemovité věci – části pozemku p.č.2398 – vyhlášení záměru
8. Rezignace člena kontrolního výboru – Ing. Sobotka
9. Participativní rozpočet města Zubří
10. Projekt Výstavba sportovní haly pro mládež se zázemím
11. OZV o místním poplatku z pobytu
12. Dotace z rozpočtu města > 50 tis. Kč
13. Odměny pro členy výborů a komisí
14. Informace – MA Zubří s.r.o.
15. Informace o investičních akcích 2021
16. Žádost o dotaci z dotačního investičního programu Národní
sportovní agentury – FC Zubří
17. Dotazy k činnosti RM – předřazen (č. 4)
18. Diskuze
19. Závěr

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button