tvb24
 • Rožnovská ZŠ Videčská otevírá přípravnou třídu pro školní rok 2024/25. Info na www.zsvidecska.cz
 • Město Rožnov p. R. hledá jednatele/jednatelku společnosti Komerční domy Rožnov. Info na www.roznov.cz
 • Rožnovský spolek Tylovjané zve na společný uklid Horeček, sraz v sobotu 20. 4. 2024 v 9.00 u křížku.
 • Město Frenštát p. R. spustilo 2. kolo podávání žádostí o dotace na podporu jednorázových akcí.
 • Frenštátská pobočka České pošty oznámila novou otevírací dobu. Od května bude mít v sobotu zavřeno.
 • V Zubří otevřou 19. dubna v 16 hodin nové psí hřiště. Info na www.mesto-zubri.cz
 • KAM VYRAZIT: AF Band, koncert, 19. 04. 2024 v 20.00, Hudební klub Vrátnice Rožnov p. R.
 • KAM VYRAZIT: Den zdraví a prevence, přednáška, 20. 04. 2024 v 9.00, Městská knihovna Rožnov p. R.
 • KAM VYRAZIT: Jak víla Modrovláska splnila tři přání, divadlo, 21. 4. 2004 od 15.30, Kino Frenštát p. R.
 • KAM VYRAZIT: Bezruký Frantík, přednáška, 22. 04. 2024 v 16.00, Městská knihovna Rožnov p. R.
 • KAM VYRAZIT: Ladislav Zibura, přednáška, 22. 4. 2024 v 18.00, Kino Frenštát p. R.

ZÁZNAM: Jednání zastupitelstva města Rožnov p. R. | 20.2.2024

1 – Jmenování zapisovatele, určení ověřovatelů zápisu a 3. členné návrhové komise
2 – Schválení programu zasedání zastupitelstva města
3 – Informace o kontrole plnění úkolů uložených MěÚ zastupitelstvem města a vyřízení podnětů
4 – Zpráva o činnosti rady města
5 – Informace ohledně plánované investice onsemi ve městě
6 – Projednání a schválení rozpočtového opatření číslo 1/2024
7 – Smlouva o poskytnutí dalšího finančního příspěvku – financování autobusové linky Dolní Paseky 2024
8 – Poskytnutí zápůjčky za účelem financování nové ordinace všeobecného lékařství – Poliklinika
9 – Programová podpora 2024
10 – Individuální dotace 2024 I. kolo
11 – Schválení dodatků ke zřizovacím listinám ZŠ 5. května a ZŠ Videčská
12 – Schválení návrhu odměn členům a předsedům komisí a výborů za rok 2023, kteří nejsou současně členy zastupitelstva města
13 – Projednání a volba kandidátů na funkci přísedících u Okresního soudu ve Vsetíně na volební období 2024 – 2028
14 – Aktualizace Zásad pro poskytování odměn neuvolněným členům zastupitelstva města
15 – Opakované vyhlášení záměru na prodej dvou bytových jednotek v bytovém domě Lesní č. p. 2330 Rožnov pod Radhoštěm
16 – Projednání a schválení koupě pozemků p. č. 30/4 o výměře 6 m2, p. č. 1337/4 výměře 100 m2, p. č. 1337/67 o výměře 1 m2 a p. č. 1337/68 o výměře 26 m2, vše v k. ú. Tylovice, a prodej části pozemku p. č. 4934/1 o nové výměře 203 m2, v k. ú Tylovice
17 – Projednání a schválení smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových – sjezdy (připojení) ze silnice č. I/58 na místní komunikace III. třídy ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm
18 – Projednání a schválení smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení věcného práva mezi převodcem a oprávněným Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a nabyvatelem a povinným městem Rožnov pod Radhoštěm (p. č. 3625/90 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, pro realizaci cyklostezky Pindula)
19 – Projednání a schválení Dodatku č.1 k Plánovací smlouvě (Smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví k věcem) č. 95/2023/OSM, na vybudování a převod nové dopravní a technické infrastruktury ke stavbě „Příprava území pro výstavbu RD – Umístění komunikace, inženýrských sítí dané lokality“ v k. ú. Tylovice se soukromými investory, lokalita Balkán – rozšíření o veřejné osvětlení
20 – Projednání a schválení Plánovací smlouvy (Smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví k věcem) na vybudování a převod technické infrastruktury ke stavbě „Horní Paseky“ se soukromými investory – EP Development RPR a.s. a E.P.I., s.r.o., v ul. Pod Pindulu
21 – Projednání a schválení finančních podmínek budoucího převodu technické infrastruktury-splaškové kanalizace v lokalitě Horní Paseky ulice Pod Pindulu pro vyhotovení Plánovací smlouvy (Smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví k věcem)
22 – Odkoupení pozemků pod komunikacemi (parkoviště u polikliniky v Rožnově pod Radhoštěm) ve vlastnictví společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV spol. s r.o.
23 – Projednání souhrnné hodnotící informace o mediálních výstupech společnosti TV Beskyd s.r.o.
24 – Zpráva o činnosti městské policie za rok 2023
25 – Projednání a schválení obecně závazné vyhlášky o městské policii
26 – Vyvěšení tibetské vlajky na budově Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm dne 10. března 2024
27 – Informace, podněty

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button