ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Frenštát p. R. 1.11.2018

 

1) Zahájení
2) Složení slibu členů zastupitelstva města
3) Určení ověřovatelů zápisu /§ 95 odst. 1 zák. o obcích/
4) Schválení programu

5) Volba starosty, místostarosty a dalších členů rady města
a) Určení počtu místostarostů
b) Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva města dlouhodobě uvolněni /§ 71 odst. 1 písm. a) zákona o obcích/
c) Určení způsobu volby starosty, místostarosty a dalších členů rady města
d) Volba starosty
e) Volba místostarosty
f) Volba dalších členů rady města

6) Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) Volba předsedy finančního výboru
c) Volba členů finančního výboru
d) Volba předsedy kontrolního výboru
e) Volba členů kontrolního výboru

7) Rozhodnutí o odměňování zastupitelů a členů výborů ZM a členů komisí RM
8) Diskuse
9) Závěr

Komentáře

NAPIŠTE KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here