tvb24.cz
  • Ve Frenštátě se chystá několikadenní program FRENŠTÁTSKÉ VÁNOCE. Akce proběhnou na náměstí a Městském kluzišti.
  • Rožnovská Jurkovičova rozhledna bude mimořádně otevřena 10. a 11. prosince.
  • Městký úřad Frenštát p. R. bude pro veřejnost uzavřen od 27. - 30. 12. 2022.
  • O víkendu proběhne ve Valašském muzeu v přírodě tradiční Vánoční jarmark.
  • V Zubří se budou ve středu 7. 12. od 17.00 hodin zpívat koledy.
Frenštát p. R. | zpravodajstvíFrenštát pod Radhoštěmzastupitelstvo Frenštát p. R.záznamy z jednání zastupitelstva

ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Frenštát p. R. 10.12.2020

 

1) Zahájení, schválení programu
2) Volba navrhovatelů usnesení
3) Určení ověřovatelů zápisu
4) Usnesení ze schůzí RM
5) Kontrola plnění usnesení ZM
6) Zápisy z kontrolního a finančního výboru ZM
7) Různé – občané
8) Program rozvoje města Frenštát pod Radhoštěm pro období 2021-2030 (krátká prezentace)
9) Převody majetku – nebytové jednotky v domě č. p. 1161 ve Frenštátě pod Radhoštěm
10) Převody majetku – bytové jednotky v domě č. p. 1161 ve Frenštátě pod Radhoštěm
11) Převody majetku – bytové jednotky bezbariérové a prostory užívané Charitou Frenštát v domě č. p. 1161 ve Frenštátě pod Radhoštěm – vyřazen
12) Převody nemovitých věcí – odprodej částí pozemků p. č. 765/1, p. č. 765/15 a p. č. 742
13) Převody nemovitých věcí – odprodej částí pozemků p. č. 811/2 a p. č. 822/2
14) Převody nemovitých věcí – odprodej části pozemku p. č. 2727/3
15) Převody nemovitých věcí – odprodej částí pozemků p. č. 2710/1, p. č. 2723/4 a p. č. 2727/3
16) Převody nemovitých věcí – odprodej pozemku p. č. 3793/11
17) Převody nemovitých věcí – odprodej části pozemku p. č. 4467/9
18) Převody nemovitých věcí – odprodej pozemku p. č. 1254
19) Převody nemovitých věcí – odprodej pozemků p. č. 3451/1, p. č. 3451/2 a p. č. 3452/3 (nejdříve 20, pak 19)
20) Převody nemovitých věcí – majetkoprávní vypořádání částí pozemků p. č. 2517/1, p. č. 2522/1 a p. č. 2514/3
21) Převody nemovitých věcí – odkoupení části pozemku p. č. 1451
22) Žádost spol. RADEKOV s. r. o. o prominutí smluvní pokuty
23) Informace o aktuálním stavu plnění Plánu oprav majetku a investic města Frenštát pod Radhoštěm na rok 2020
24) Informace o dotačních projektech
25) Individuální dotace z rozpočtu města – SK Beskyd Frenštát p. R., z. s.
26) Dotace z rozpočtu města – Poskytování dotací pro sociální oblast a navazující aktivity
27) Úprava rozpočtu k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města
28) Dohoda o ukončení smlouvy o spolupráci s městem Kopřivnice (denní stacionář)
29) Prodloužení platnosti dokumentu Koncepce prevence kriminality, protidrogové prevence a prevence jiných závislostí města Frenštát pod Radhoštěm 2016-2020
30) Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 2021-2024
31) Návrh obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích (návrh na změnu sazby poplatku z pobytu)
32) Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2021
33) Změna rozpočtu na rok 2020 – rozpočtové opatření č. 6
34) Rozpočet na rok 2021
35) Různé

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button

INFORMACE