tvb24
 • Vláda ČR schválila investiční pobídku pro rožnovskou firmu On Semiconductor ve výši 546 milionů korun.
 • Rožnov vypsal nové výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce polikliniky.
 • 11. prosince od 15 hodin proběhne ve Frenštátě poslední letošní jednání zastupitelstva města.
 • Frenštát vyhlásil veřejnou zakázku na vybudování chodníku podél silnice I/58 v úseku Sibérie – U Bačů.
 • V úterý 12. prosince 2023 se ve 14 hodin letos naposledy sejdou rožnovští zastupitelé.
 • Město Frenštát p. R. koupilo nový traktor, který posílí kapacity Technických služeb v zimním období.
 • Frenštátská Charita hledá koledníky pro Tříkrálovou sbírku 2024.
 • Také v Zubří bude v tomto roce naposled zasedat zastupitelstvo města - čtvrtek 14. 12. 2023 od 14.00.
 • KAM VYRAZIT: Adventní setkávání, zábava, 4.-15. 12. 2023 od 10.00, Masarykovo náměstí Rožnov p. R.
 • KAM VYRAZIT: Janek Ledecký, galakoncert, 10. 12. 2023 13.00, Dům kultury Frenštát p. R.
 • KAM VYRAZIT: Chodníčky k minulosti - Jak se točí pohádka, 12. 12. 2023 v 17.00 Muzeum Zubří
 • KAM VYRAZIT: Česko zpívá koledy, 13. 12. 2023 od 17.00, náměstí Míru Frenštát p. R.
 • KAM VYRAZIT: Česko zpívá koledy, 13. 12. 2023 od 18.00, Masarykovo náměstí Rožnov p. R.
 • KAM VYRAZIT: Dárek Jam, charitativní koncert, 14. 12. 2023 od 18.00, Vrátnice Rožnov p. R.
Frenštát p. R. | zpravodajstvíFrenštát pod Radhoštěmzastupitelstvo Frenštát p. R.záznamy z jednání zastupitelstva

ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Frenštát p. R. 11.12.2019

 

1) Zahájení, schválení programu
2) Volba navrhovatelů usnesení
3) Určení ověřovatelů zápisu
4) Usnesení ze schůzí RM
5) Kontrola plnění usnesení ZM
6) Zápisy z kontrolního a finančního výboru ZM
7) Různé – občané
8) Převody nemovitých věcí
9) Informace o dotačních projektech
10) Aktuální stav plánu oprav a investic
11) Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
12) Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho
výkon
13) Žádost o prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně (TJ Sokol)
14) Žádost o prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně (Arundo
trading s. r. o.)
15) Žádost o úpravu rozpočtu projektu dotace poskytnuté z rozpočtu města
16) Zápisy z jednání dozorčí rady Mikroregionu Frenštátsko
17) Změna rozpočtu na rok 2019 – rozpočtové opatření č. 6
18) Rozpočet na rok 2020
19) Změna vzorových smluv k dotačním programům
20) Dotace z rozpočtu města pro rok 2020 – Dotační program č. 1 Podpora sportovní
a tělovýchovné činnosti pro rok 2020
21) Dotace z rozpočtu města pro rok 2020 – Poskytování dotací pro sociální a zdravotní oblast
22) Vydání Změny č. 4 Územního plánu Frenštát pod Radhoštěm
23) Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
24) Návrh obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích.
25) Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
26) Prodej pozemku 1640
27) Různé

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button