tvb24
 • Volby do Evropského parlamentu proběhnou ve dnech 7. a 8. června 2024.
 • V Rožnově p. R. odstartoval další ročník soutěže Kvetoucí město. Info na www.roznov.cz
 • Do rožnovského městského parku byly umístěny dvě nové zemní trampolíny.
 • Ve Frenštátě p. R. začala obnova nástřiků 39 přechodů pro chodce.
 • Rozhledna na Velkém Javorníku bude z důvodu pravidelné údržby do konce června uzavřena.
 • V Zubří je možné podávat návrhy v rámci participativního rozpočtu pro rok 2025.
 • KAM VYRAZIT: Bezruký Frantík, divadlo, 24. 5. 2024 v 18:00, Klub Zubří
 • KAM VYRAZIT: Fratelli Bilan - Kouzelné zvuky, koncert, 24. 5. 2024 v 19:00, Dům kultury Frenštát p. R.
 • KAM VYRAZIT: Včera bylo pozdě, Oměj, REK, koncert, 24. 5. 2024 ve 20:00, Vrátnice Rožnov p. R.
 • KAM VYRAZIT: Šípková Růženka, loutkové divadlo, 25. 05. 2024 v 10:00, Městská knihovna Rožnov p. R.
 • KAM VYRAZIT: Jak na tablet a chytrý telefon, 28. 05. 2024 v 08:30, Městská knihovna Rožnov p. R.
Frenštát p. R. | zpravodajstvíFrenštát pod Radhoštěmzastupitelstvo Frenštát p. R.záznamy z jednání zastupitelstva

ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Frenštát p. R. 11.12.2019

 

1) Zahájení, schválení programu
2) Volba navrhovatelů usnesení
3) Určení ověřovatelů zápisu
4) Usnesení ze schůzí RM
5) Kontrola plnění usnesení ZM
6) Zápisy z kontrolního a finančního výboru ZM
7) Různé – občané
8) Převody nemovitých věcí
9) Informace o dotačních projektech
10) Aktuální stav plánu oprav a investic
11) Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
12) Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho
výkon
13) Žádost o prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně (TJ Sokol)
14) Žádost o prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně (Arundo
trading s. r. o.)
15) Žádost o úpravu rozpočtu projektu dotace poskytnuté z rozpočtu města
16) Zápisy z jednání dozorčí rady Mikroregionu Frenštátsko
17) Změna rozpočtu na rok 2019 – rozpočtové opatření č. 6
18) Rozpočet na rok 2020
19) Změna vzorových smluv k dotačním programům
20) Dotace z rozpočtu města pro rok 2020 – Dotační program č. 1 Podpora sportovní
a tělovýchovné činnosti pro rok 2020
21) Dotace z rozpočtu města pro rok 2020 – Poskytování dotací pro sociální a zdravotní oblast
22) Vydání Změny č. 4 Územního plánu Frenštát pod Radhoštěm
23) Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
24) Návrh obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích.
25) Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
26) Prodej pozemku 1640
27) Různé

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button