tvb24
 • Vláda ČR schválila investiční pobídku pro rožnovskou firmu On Semiconductor ve výši 546 milionů korun.
 • Cenu města Rožnov p. R. za rok 2023 získala společnost Neovit s.r.o. za rekonstrukci Brillovky.
 • Město Frenštát p. R. převzalo novou část parkoviště u Domu s pečovatelskou službou.
 • Rožnovské i frenštátské náměstí už zdobí vánoční strom, slavnostně se rozsvítí v pátek 1. prosince.
 • Město Frenštát p. R. získalo dotaci na projekt Odborná pomoc pro rodiny. Info na www.mufrenstat.cz
 • Město Frenštát p. R. koupilo tankovací nádrž na pohonné hmoty. Úspora má být až 2 Kč na litru nafty.
 • Frenštátská Charita hledá koledníky pro Tříkrálovou sbírku 2024.
 • KAM VYRAZIT: Rozsvícení Vánočního stromu, 1. 12. 2023, celodenní program, náměstí Míru
 • KAM VYRAZIT: Rozsvícení Vánočního stromu a jarmark, 1.-2. 12. 2023 v 17.00, Masarykovo náměstí
 • KAM VYRAZIT: Rozsvícení Vánočního stromu, 3. 12. 2023 v 15.00, centrum Zubří
 • KAM VYRAZIT: Vánoční hvězdička, divadlo, 3. 12. 2023 v 15.30, malý sál Domu kultury Frenštát p. R.
Frenštát p. R. | zpravodajstvíFrenštát pod Radhoštěmzastupitelstvo Frenštát p. R.záznamy z jednání zastupitelstva

ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Frenštát p. R. 11.4.2019

 

1) Zahájení, schválení programu
2) Volba navrhovatelů usnesení
3) Určení ověřovatelů zápisu
4) Usnesení ze schůzí RM
5) Kontrola plnění usnesení ZM
6) Zápisy z kontrolního a finančního výboru ZM
7) JRZM-2019 Jednací řád zastupitelstva města
8) Představení záměru stavby obchodního centra společnosti RIVERENZA a. s.
9) Různé – občané
10) Převody nemovitých věcí
11) Kupní smlouva – propustek přes Sadový potok
12) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti s firmami LČR, s. p., GasNet, s. r.o. a GridServices, s. r. o.
13) Smlouva o uzavření budoucí darovací smlouvy s MS krajem (přechod pro chodce na ul. Nádražní)
14) Smlouva o právu provést stavbu a o budoucí smlouvě kupní (pěší komunikace Sibérie – U Bačů)
15) Smlouva o právu k provedení stavby, smlouva o budoucí směnné smlouvě – RIVERENZA a. s.
16) Projednání smluvní pokut – Tourist Invest s. r. o.
17) Majetkoprávní vyrovnání s vlastníkem soukromého vodovodu (příprava stavby „Rozšíření vodovodní sítě ve Frenštátě p. R., Planiska“)
18) Informace o dotačních projektech
19) Studie Central Park Planiska
20) Schválení přijetí dotace na projekt Místní akční plán ORP Frenštát pod Radhoštěm
21) Dotace z rozpočtu města
22) Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města pro Moravskoslezský kraj na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“
23) Změna rozpočtu na rok 2019 – rozpočtové opatření č. 2
24) Zápisy z jednání dozorčí rady Mikroregionu Frenštátsko
25) Koncepce sociálního bydlení – návrh řešení
26) Členství města ve Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
27) Výroční zpráva 2018
28) Různé
29) Závěr

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button