ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Frenštát p. R. 12.4.2018

 

1) Zahájení, schválení programu
2) Volba navrhovatelů usnesení
3) Určení ověřovatelů zápisu
4) Slovo starostky
5) Usnesení ze schůzí RM
6) Kontrola plnění usnesení ZM
7) Zápisy z kontrolního a finančního výboru ZM
8) Různé – občané
9) Převody nemovitých věcí
10) Informace o dotačních projektech
11) Fond Horečky – Zajištění provozu Lanové dráhy na Horečkách v roce 2018
12) Prodej akcií EP Rožnov, a. s.
13) Návrh na smír se společností BDSTAV MORAVA s. r. o.
14) Změna rozpočtu na rok 2018 – rozpočtové opatření č. 3
15) Zpráva o činnosti v oblasti cestovního ruchu za rok 2017
16) Výroční zpráva za rok 2017
17) Pověření zastupování města na VH České spořitelny
18) Různé

Komentáře

NAPIŠTE KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here